Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Sammenhenger mellom nakkesmerter og svimmelhet

Mari Kalland Knapstad disputerer 27.5.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "A clinical study of patients with concurrent dizziness and neck pain".

Hovedinnhold

På tross av at begge symptomene ofte opptrer samtidig er sammenhengen mellom nakkesmerter og svimmelhet et omstridt tema. Man vet lite om hvordan nakkesmerter påvirker svimmelhet og karakteristikker hos pasienter som opplever begge symptomer.

Avhandlingen hadde som mål å undersøke sammenhenger mellom nakkesmerte, svimmelhetssymptomer, livskvalitet og postural kontroll. Prosjektet var en tverrsnittstudie der man inkluderte pasienter henvist for enten svimmelhet eller nakkesmerter ved to ulike klinikker. Studiene viste assosiasjoner mellom nakkesmerter, økt grad av svimmelhetssymptomer, livskvalitet, fysiske karakteristikker og postural kontroll. Effektstørrelsene var små og man må tolke funnene med omhu. Funnene fra denne avhandlingen kan likevel belyse en kompleks, men vanlig klinisk problemstilling. Kunnskap om at nakkesmerter assosieres med enkelte karakteristikker kan komme til nytte når man undersøker denne pasientgruppen.

Personalia

Mari Kalland Knapstad (f.1989) er utdannet fysioterapeut ved Høgskulen i Bergen (2012) med master i Fysioterapivitenskap fra Universitetet i Bergen (2016). Hun har siden 2019 hatt en stilling som høyskolelektor ved fysioterapeututdanningen ved Høgskulen på Vestlandet. P.hd-graden utgår fra Klinisk institutt 1 ved Det medisinske fakultet, UiB. Veileder for ph.d-graden er professor Stein Helge Glad Nordahl, ph.d Frederik Goplen, p.hd. Tove Ask og professor Jan Sture Skouen.