Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Vevsskade og sårtilhelning kan stimulere tilbakefall av kreft

Hanna Elisabet Dillekås disputerer 4.6.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Importance of physical trauma on recurrence of breast cancer".

Hovedinnhold

Brystkreft er den vanligste kreftformen for kvinner og utgjør i Norge 22% av all kreft hos kvinner. Kirurgi for å fjerne kreftsvulsten er en hjørnestein i kreftbehandling. For mange kvinner som har gjennomgått mastektomi, fjerning av hele brystet, i forbindelse med kreftbehandling, er rekonstruksjon av brystet viktig for selvfølelse og livskvalitet. Vevsskade medfører signaler i kroppen som stimulerer celler til å bevege seg og dele seg, nye blodkar til å dannes og immunsystemet til å dempes. Dette er nødvendig for normal sårtilhelning. I dyremodeller har man sett at vevstraume og den etterfølgende sårtilhelningen etter kirurgi kan stimulere vekst av kreftceller og svulster.

I sitt doktorgradsarbeid har Dillekås studert tilbakefallsmønster og dynamikk etter brystkreftbehandling. Pasienter som ikke får tilleggsbehandling etter kirurgi hadde oftere et tilbakefallsmønster med mange metastaser (dattersvulster) av lik størrelse tidlig etter kirurgi. Dette kan tyde på at kirurgien har stimulert en synkronisert vekst hos noen pasienter. Videre ble det funnet en topp av tilbakefall etter brystrekonstruksjon. Dette kan tyde på at denne kirurgien kan stimulere til vekst av mikroskopiske ansamlinger av kreftceller som før var i en hviletilstand. Denne effekten var uavhengig av tid fra kreftbehandlingen til rekonstruksjonen. Hyppigheten av tilbakefall var ikke større hos pasienter som har gjennomgått brystrekonstruksjon. Pasienter som fikk komplikasjoner ved rekonstruksjon hadde større andel tidlige tilbakefall. Til sammen peker avhandlingen på at perioden rundt kirurgi er viktig for tumorbiologien og tilbakefall av kreft.

Personalia

Hanna Dillekås (f. 1983) er utdannet lege fra Universitetet i Linköping, Sverige (2009), og lege i spesialisering i onkologi ved Haukeland Universitetssykehus. I 2015 ble hun ansatt som doktorgradsstipendiat ved UiB. Doktorgradsarbeidet har vært utført ved klinisk institutt 2 under veiledning av hovedveileder professor Oddbjørn Straume og medveiledere førsteammanuensis Svein Arthur H Jensen og professor Olav Mella.