Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Leishmania og nye diagnostiske metoder

Karl Erik Müller disputerer 29.5.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Characterisation of Leishmania amino acid permease 3 (AAP3) coding sequences and flanking regions as a target for detection and diagnosis of the leishmaniases".

Over 20 ulike arter av Leishmania kan forårsake sykdom hos mennesker. Infeksjon med Leishmania kan føre til kutane, mukokutane og viscerale manifestasjoner – de refereres kollektivt til som leishmaniasis. Leishmaniasis finnes i minst 98 land og er endemisk i noen av de fattigste områdene i verden. Minst 350 millioner mennesker lever i risiko av å få infeksjonen. Leishmaniasis er klassifisert av Verdens helseorganisasjon som en glemt tropisk sykdom (neglected tropical disease) - som betyr at den er underrapportert, underestimert og ikke prioritert hva blant annet angår forskning. Diagnostikk og korrekt artsidentifikasjon er viktig fordi det påvirker behandling og oppfølging. Det finnes ingen gullstandard for diagnostikk i hverken endemiske eller ikke-endemiske områder. Molekylære metoder er i økende grad brukt, men også her er det ingen gullstandard hva angår metode eller målgen.

Ved å bruke sanntids-polymerase-kjedereaksjon som metode ble det vist at genet aminosyre permease 3 (aap3) kan bli brukt som målgen for deteksjon og for kvantifisering i vev, og for artsidentifisering av Leishmania. I dette arbeidet har Müller og medarbeidere også benyttet avansert gensekvenseringsteknologi til å utforske aap3-genet og dets omkringliggende nukleotidsekvenser i flere Leishmania-arter. Resultatene fra gensekvenseringsstudiene kan bidra til viktig informasjon for blant annet genredigeringsstudier for bedre å forstå parasittens fysiologi og genetikk.

Doktorgradsarbeidet er utført ved forskningsgruppen for infeksjon og mikrobiologi ved Klinisk institutt 2, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen (UiB) og ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i São Paulo (USP) i Brasil med professor Audun Helge Nerland (UiB) som hovedveileder og med professor Lucile Maria Floeter-Winter (USP) og doktor Juliana Ide Aoki (USP) som biveiledere. Doktor Ricardo Andrade Zampieri (USP) har vært en nær samarbeidspartner i flere av prosjektene.

Personalia

Karl Erik Müller er født i Tromsø og oppvokst i Larvik. Han er utdannet samfunnsøkonom fra London og lege ved Universitetet i Bergen. Han gikk forskerlinjen, og fortsatte siden som stipendiat ved Klinisk institutt 2. Müller er nå lege i spesialisering ved medisinsk avdeling ved Drammen sykehus.