Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Egyptiske middelklassemigranter i Qatar

Mari Norbakk disputerer 9.6.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The Egyptians of Qatar".

Hovedinnhold

Du mister jobben. Som en direkte følge av dette mister du oppholdstillatelsen og må i løpet av to uker pakke ned livet ditt, si opp leiligheten som du mister depositumet på, selge bilen til spottpris, og ta ungene ut av skolen midt i skoleåret. Du må flytte til et land du ikke kjenner, og som du kanskje aldri har bodd i. Du får med deg sparepengene, men ingen pensjon. Dette er usikkerheten egyptiske arbeidsmigranter i Qatar lever med.

I sin avhandling fokuserer Norbakk på en ukjent del av Qatars arbeidsstyrke: Lengeværende arbeidsmigranter som av mange blir sett på som privilegerte middelklassefolk. Etter mange år i Qatar opplever de å høre til, til tross for at de som migranter verken kan få permanent opphold eller statsborgerskap. Bitterheten de uttrykker viser hvordan tilhørighet formes nesten motvillig gjennom langvarig påvirkning av middelklassekulturen som oppstår i det de kaller «Doha-bobla». Bruken av boble-metaforen understreker vissheten om at til tross for de komfortable omgivelsene Doha tilbyr, så kan det hele kan ta slutt på et øyeblikk.

På et tidspunkt det ikke lenger er attraktivt å returnere til Egypt, beskriver Norbakk hvordan arbeidsmigrantene opplever at usikkerheten øker. I et stadig mer presset politisk klima der Egypt inngår i en blokade av Qatar, opplever egyptiske beboere å bli straffet. Det er tilnærmet umulig for dem å skifte jobb om de skulle ønske det, og mange har blitt sagt opp. Noen av dem må flytte til et Egypt de knapt kjenner, mens andre setter sparepengene på spill i forsøk på å skaffe seg oppholdstillatelse i tredjeland.

Norbakk problematiserer middelklassebegrepet ved å vise hvordan det å tilhøre en klasse blir påvirket av etnisitet, statsborgerskap og evne til å manøvrere mobilitetsregimer.

Personalia

Mari Norbakk (f. 1988) fra Lyngdal har vært stipendiat ved Institutt for Sosialantropologi ved Universitetet i Bergen. Hun har en mastergrad i Sosialantropologi (2014), og har tidligere gjort feltarbeid i Egypt og Tunisia. Hun tilbragte 9 måneder i Doha, Qatar som del av doktorgradsarbeidet. Veiledere har vært professor Anh Nga Longva og professor Anne K. Bang.