Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Eksperimentell behandling av primære hjernesvulster

Md Abdul Latif disputerer 3.6.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Experimental Treatment and Modelling of Primary Brain Tumors".

Glioblastoma (GBM) er den mest hyppigste primære hjernesvulsten med en veldig dårlig prognose. Ulike selvmordsgen-terapier har blitt opprettet for behandling av GBM, og kliniske studier har vist at denne type behandlingen er trygt og ikke toksisk. «Prodrugs» som f. eks. Ganciclovir er en integrert del av selvmordsgenterapisystemet, men behandlingen er begrenset til 2-3 uker i både prekliniske og kliniske studier. Forskningsgruppen oppdaget tidligere at et betydelig antall tumorceller overlever 2-3 ukers Ganciclovir behandling og forårsaker tilbakefall. I sin doktorgradsavhandlingen oppdaget Latif at en forlenget periode (3 måneder) med administrasjon av et nytt prodrug (valganciclovir) forbedret overlevelsen i et preklinisk dyremodell. Det er et viktig funn som har potensiale å forbedre behandling med selvmordgenterapi i GBM pasienter i framtiden.

I et annet viktig delprosjekt i doktorgradsabeidet hadde Latif som mål å undersøke om selvmordgenterapi kan aktivere kroppens immunforsvar for å bidra til eliminasjon av kreftceller. Han observerte at selvmordgenterapi ikke er i stand til å indusere en sterk antitumor immunrespons, men heller fremmer et immunsuppressivt tumormikromiljø. Funn er av veldig viktig betydning siden man må i framtiden utvikle et bedre strategi for å kombinere selvmordgenterapi med en immunterapi for å forhindre tilbakefall av kreft.

Personalia

Md Abdul Latif (f. 1989) fikk sin mastergrad i medisinsk cellebiologi fra Universitetet i Bergen. Etter mastergraden gikk han inn i sin doktorgradsforskning  i "Miletic Lab" (Translasjonell Kreftforskningsgruppe) ved Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen. Hovedveileder har vært professor Hrvoje Miletic, og medveiledere professor Rolf Bjerkvig og postdoktor Jubayer Hossain.