Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Innsikt i metabolske forstyrrelser og muskelatrofi

Martina Galatea Castelli disputerer 8.6.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Metabolic disorders: role of pregnane X receptor, fibroblast growth factor 19 and persistent organic pollutants".

Overvekt og metabolske forstyrrelser påvirker millioner av mennesker i verden og har en sterk innvirkning på helsevesenet globalt. Det er derfor viktig å få en bedre forståelse av disse sykdommene og samtidig utvikle effektive behandlinger. I løpet av sin doktorgrad har Martina Galatea Castelli undersøkt forskjellige aspekter av dette problemet.

Metabolisme reguleres gjennom flere mekanismer. Blant dem er en undergruppe av kjernereseptorer - proteiner som kontrollerer viktige biologiske funksjoner - involvert i metabolsk homeostase. Martina Galatea Castelli har studert rollen som kjernereseptoren pregnan X-reseptor (PXR) har i kontrollen av metabolisme, ved bruk av en såkalt PXR-null mus. Dette er en musestamme der genet for PXR er fjernet fra musens DNA. Funnene viser at fjerning av PXR gir mindre fettakkumulering, forbedret insulinfølsomhet og økt muskelmasse.

Resultatene viser også at produksjonen av et hormon kalt FGF15 øker i PXR-null mus, og muligens bidrar til veksten av muskelmasse. Siden muskelmasse er viktig for hele kroppens metabolisme, og siden tap av muskelmasse (muskelatrofi) er en dysfunksjon som er assosiert med mange sykdommer som reduserer livskvalitet, er det viktig å finne strategier for å motvirke det.

I sitt arbeid har Martina Galatea Castelli vist at FGF19, et hormon som produseres naturlig i tarmen vår og som er den humane varianten av FGF15 hos mus, kan stimulere vekst av skjelettmuskulatur og forhindre muskelatrofi hos mus. En av årsakene til metabolske forstyrrelser kan være eksponering for miljøgifter. Såkalte persistente organiske miljøgifter (POP-er) blir værende i miljøet i lang tid. Noen av disse POP-ene finnes i små mengder i matvarer vi konsumerer hver dag, noe som øker vår sårbarhet for potensielle negative helseeffekter. I sitt arbeid har Martina Galatea Castelli vist at tilsetning av en POP-blanding til kostholdet fremmer ytterligere akkumulering av fettvev, påvirker immunsystemet og induserer tarmbetennelse i overvektige mus.

Avhandlingen er tilgjengelig her : http://hdl.handle.net/1956/22315

Personalia

Martina Galatea Castelli har en bachelorgrad i biologisk vitenskap fra Università di Milano Bicocca (Italia) og en mastergrad i marinbiologi fra Università Politecnica delle Marche (Italia). Hun har vært doktorgradsstudent i miljøtoksikologigruppen ved Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen, siden September 2014. Hovedveileder var Jérôme Ruzzin og medveileder var Anders Goksøyr.