Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Treffsteder: Frirom fra press om å være produktiv og normal

Lill Susann Ynnesdal Haugen disputerer 17.6.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Meeting places in Norwegian community mental health care: A participatory and community psychological inquiry".

Hovedinnhold

Treffsteder innen lokalbaserte psykisk helsetjenester fremstår som frirom fra samfunnets press om å være produktiv og normal for personer med psykiske helseproblemer. Dette viser en doktorgradsavhandling om treffsteder for personer med psykiske helseproblemer i et samfunnspsykologisk perspektiv, av ph.d–kandidat og psykolog Lill Susann Y. Haugen. Studien er gjort i samarbeid mellom medforskere med erfaringer med psykiske helseproblemer og erfarne forskere.

Funn fra avhandlingen er basert på fokusgruppeintervjuer med ansatte og brukere fra flere treffsteder i en region på Vestlandet. Brukere av treffsteder fortalte at de i storsamfunnet ofte ble møtt med lite forståelse og mye fordommer rundt psykiske helseproblemer. Avhandlingen bruker «sanisme» som et sentralt begrep for negativ forskjellsbehandling av personer med psykososiale utfordringer.

Treffsteder fremsto som et sikkerhetsnett som ga frirom fra samfunnets press om å være produktiv og normal. De ble videre omtalt som å huse fellesskap mellom likepersoner med frirom fra negativ forskjellsbehandling. Treffsteder ble også omtalt som rom for medmenneskelighet og frirom fra umenneskelighet slik som alvorlig mobbing. De fremsto videre som veksthus som ga støtte til brukere til å se og prøve ut nye muligheter for egen fremtid i trygge omgivelser, på ferden mot å få det bedre.

I tråd med andre studier, vitner avhandlingen om at treffsteder som sikkerhetsnett, er under press fra økonomiske styringslogikker, ikke minst i form av overhengende risiko for nedleggelser. Avhandlingens konklusjon bemerker at det fremstår å være i brukeres og samfunnets interesse at lokale treffsteder fortsetter å bli prioritert innen lokalbaserte psykisk helsetjenester da de fremstår som å kompensere for klare mangler i storsamfunnet.

Personalia

Lill Susann Ynnesdal Haugen (f.1985) er autorisert psykolog (cand.psychol.), uteksaminert fra Universitetet i Bergen. Ynnesdal Haugen har gjennomført arbeidet med avhandlingen ved Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, UiB. Hun er nå kommunepsykolog, ved Etat for sykehjem, Bergen kommune. Hovedveileder for avhandlingen er prof. Norman Anderssen, Institutt for samfunnspsykologi, UiB. Medveiledere er prof. Marit Borg, Universitetet i Sørøst-Norge, og prof. Tor-Johan Ekeland, Høgskulen i Volda.