Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Folattilskudd kan påvirke risiko for medfødte misdannelser

Trude Gildestad disputerer 18.6.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Folic acid and birth defects".

Hovedinnhold

Medfødte misdannelser er strukturelle feil som oppstår under fosterutviklingen og er forbundet med økt sykelighet og dødelighet. I Norge er forekomsten rundt 2-3%. Årsaken til de fleste medfødte misdannelser er ukjent, men vi vet at folatmangel er en viktig risikofaktor for noen alvorlige misdannelser som rammer hjerne og ryggmarg. Derfor har det siden 1998 vært en nasjonal anbefaling at kvinner som planlegger å bli gravide tar et daglig folattilskudd fra en måned før unnfangelse til den 12. svangerskapsuke for å redusere risikoen for misdannelser hos barnet. Etterlevelsen av anbefalingen har vært lav, og vi vet ikke om den norske populasjonen har en så lav folatstatus at tilskudd kan redusere risikoen.

I tre studier basert på data fra Medisinsk Fødselsregister, 1999-2013, undersøkte vi sammenhengen mellom kvinners bruk av folattilskudd og risiko for medfødte misdannelser hos barnet. Blant nesten 900 000 fostre eller nyfødte var det mer enn 18 000 individer med misdannelser. Vi fant en svak sammenheng mellom bruk av folattilskudd før og under svangerskapet og redusert risiko for medfødte misdannelser samlet sett, sammenlignet med ingen bruk av tilskudd. Barn av mødre som brukte folattilskudd hadde lavere risiko for ryggmargsbrokk og liknende misdannelser, sammenlignet med barna til mødre som ikke brukte tilskudd. Sammenhengen mellom folattilskudd og redusert risiko for leppe-ganespalter var svak. Derimot fant vi en redusert risiko for barn med leppe-ganespalter som også hadde alvorlige misdannelser i andre organsystem. Vi fant en sammenheng mellom bruk av folattilskudd og redusert risiko for misdannelser i bukvegg, arm og bein, og for guttebarn som ble født med urinrørsåpningen på undersiden av penis. Vi observerte også en sammenheng mellom bruk av folattilskudd og økt risiko for misdannelse i nyrene.

Funnene bidrar til økt kunnskap om risiko for misdannelser, og at folattilskudd i varierende grad kan påvirke denne risikoen for misdannelser i ulike organsystem.

Personalia

Trude Gildestad fullførte Master i Health Promotion ved det psykologiske fakultet, UiB, i 2009. Ph.D.-arbeidet ble utført ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin med professor Tone Bjørge, professor Stein Emil Vollset og professor Nina Øyen som veiledere.