Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kontinental rifting og sedimentstrømmer på dypt vann

Fabian Tillmans disputerer 18.6.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Deep-water syn-rift sedimentation and tectonics".

Avhandlingen undersøker hvordan dyphavsedimentære systemer samhandler med deformasjon av havbunnen i faser av kontinental rifting. Palaeo-Nordsjøen var utsatt for en slik kontinental rifting på slutten av jura-perioden for rundt 150 millioner år siden, noe som førte til kompleks tektonisk deformasjon av den tilhørende palaeo-havbunnen. Denne deformasjonen skjedde samtidig som et særdeles aktivt og turbulent dypvannssedimentært system strømmet over denne dynamiske havbunnen og avsatte sine sedimenter. Bevarte tektoniske strukturer og sedimentære lag ble kontinuerlig begravet i kjølvannet av riftingen og kan nå finnes på 2 - 3,5 km dyp under Nordsjøens nåværende havbunn. Studieområdet ligger ca. 100 km nordvest for Bergens kystlinje og er dekket av omfattende seismiske refleksjonsdata som kan avbilde sedimentære lag i undergrunnen i detalj og 3D. Sammen med innsikt fra de mange brønnene som bores på norsk kontinentalsokkel, kan disse seismiske bildene analyseres og palaeo-havbunnen under flere stadier av rifting kan rekonstrueres, noe som gir verdifull innsikt i den langsiktige utviklingen av dyptvannsmiljøer under forskjellige faser av kontinental rifting.

Resultater av denne avhandlingen har vist at deformasjonen av havbunnen under rifting følger en utvikling fra distribuert deformasjon over studieområdet under tidlige riftstadier, til lokal deformasjon under senere riftstadier. Det dypvannssedimentære systemet som ble avsatt i studieområdet i løpet av denne tiden varierer fra omfattende viftekomplekser til store submarine kanjoner. De presenterte funnene har viktige implikasjoner for forståelsen av det komplekse samspillet mellom tektonikk og sedimentasjon i aktive rifter på dypt vann. Dette er av interesse for akademisk forskning og petroleumsvirksomhet som jobber på norsk kontinentalsokkel, i andre gamle rift, eller for tiden aktive ekstensjonsområder rundt om i verden.

Personalia

Fabian Tillmans (1989) er født og oppvokst i Vest-Tyskland og har tidligere fullført bachelorgrad og mastergrad i geovitenskap med fokus på energi- og mineralressurser ved RWTH Aachen University fra 2010 til 2015. Siden august 2016 har han arbeidet med doktorgraden ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen, innen Syn-Rift Systems prosjektet under veiledning av professor Rob Gawthorpe (UiB), professor Atle Rotevatn (UiB) og professor Christopher Jackson (Imperial College London).