Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Nye verktøy for tidligere diagnose av munnhulekreft

Nazar Gafar Abdulrahman Mohamed disputerer 19.6.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Biomarker Identification in Oral Squamous Cell Carcinoma: Study on Cohorts of Patients from Sudan".

Hovedinnhold

Nazar Gafar Abdulrahman Mohamed disputerer 19.06.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ‘Biomarker Identification in Oral Squamous Cell Carcinoma. Study on Cohorts of Patients from Sudan’.

Antall tilfeller av munnhulekreft er økende, særlig i landene sør for Sahara, som for eksempel Sudan, Her er munnhulekreft relatert til bruk av en spesiell type sterk snus kalt ‘toombak’. Prognosen for munnhulekreft er ikke god, ettersom ca. 50% av pasientene blir kurert. I Sudan er overlevelsen bare rundt 30%, og den viktigste grunnen til dette er at pasientene venter for lenge med å oppsøke lege.

I sitt PhD arbeid, har Nazar testet en ny metode for å diagnostisere munnhulekreft. Målet var å finne en metode som er så billig og enkel å bruke at den kan anvendes i en landsby i et lav-inntekts land, for eksempel Sudan. Han testet ut en såkalt «elektronisk nese», som er en portabel apparatur som kan detektere substanser fra i utåndet luft fra en person som har munnhulekreft. Han fant at den elektroniske nesen kunne selektere personer med munnhulekreft med høy grad av spesifisitet og sensitivitet, og at den således kan bidra til tidligere diagnose av munnhulekreft, særlig i lav-inntektsland som Sudan. Han har også analysert hvilke typer sopp som forekommer i spytt fra personer med munnhulekreft og om disse er ulike sammenlignet med friske personer. Totalt påviste han hele 102 ulike sopparter i spyttet. Disse var stort sett sammenfallende i de to gruppene. Et viktig funn var at personer med munnhulekreft hadde en sammensetning av immunceller i kreftsvulsten som kunne relateres til enkelte av soppartene i spyttet. Funnene kan bidra til bedre forståelse av hvordan munnhulekreft oppstår og bidra til tidligere diagnose.

Personalia

Nazar Gafar Abdulrahman Mohamed er opprinnelig fra Sudan, er tannlege og har en mastergrad i mikrobiologi. Avhandlingen utgår fra Klinisk institutt 1, Det medisinske fakultetet og er finansiert av Universitetet i Bergen, Helse Vest RHF og Norges forskningsråd. Veiledere var professor Daniela Elena Costea, professor Anne Christine Johannessen, professor Ahmed Sulaiman og PhD Elisabeth Sivy Nginamau.