Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hormonregulering av vekst og overlevelse hos fisk

Jacqueline Weidner disputerer 29.6.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Modelling fish growth under hormonal regulation as a factor in Pace of Life".

Ulike disipliner innen biologi studerer fenomener med perspektiv og arbeidsmetoder som er typisk for disiplinen: En fysiolog vil for eksempel fokusere på prosesser og mekanismer som regulerer atferd, mens en evolusjonsbiolog vil ha fokus på hvordan atferden gjør dyret i stand til å overleve og reprodusere. De ulike perspektivene gir detaljert kunnskap om en prosess, en atferd eller en egenskap, men bidrag fra ulike disipler sees sjelden i sammenheng.

I avhandlingen bruker Jacqueline Weidner perspektiv fra både fysiologi, evolusjon og økologi til å få en mer helhetlig forståelse av overlevelse og vekst hos juvenil fisk. Sammen med medforfattere har hun utviklet en mekanistisk modell til å simulere regulering av vekst hos fisk i enkle miljø. Fiskens fysiologiske mekanismer ivaretas gjennom et forenklet hormonsystem som styrer allokering av energi til vekst, reserver og metabolisme. Modellen viser at et forenklet hormonsystem er tilstrekkelig til å oversette miljøfaktorer som mattilgang og predasjonsrisiko til interne signaler som forbereder fiskens respons på endringer i miljøet. Responsen kan ses som endringer i livshistorie, for eksempel lengde på juvenil fase, atferd, endokrinologiske parametere og allokering av energi.

Hormonenes overordnete kontroll over fysiologiske prosesser gjør det mulig å prioritere prosesser som vekst eller energilagring dynamisk i ulike miljø. Weidner viser at langs en økologisk gradient der predasjonsrisikoen endres, vil ulike tilpasninger i atferd og livshistorie være fordelaktige og gi opphav til såkalte pace-of-life syndromer.

Avhandlingen er tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/22936

Personalia

Jacqueline Weidner har fullført bachelor og mastergrad ved Universitetet i Tromsø. Spesialiseringen i masterprogrammet var evolusjon med vekt på seksuell seleksjon. Hun har vært doktorgradsstudent tilknyttet gruppen Teoretisk økologi (prosjekt Adapted Heuristics and Architecture) ved Institutt for biovitenskap siden oktober 2015. Veiledere på doktorgraden er Sigrunn Eliassen, Jarl Giske og Christian Jørgensen. Hun jobber nå som høyskolelektor i biologi ved Høyskolen på Vestlandet.