Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kunnskap om bilder av kunnskap

Trine Krigsvoll Haagensen disputerer 18.9.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Bildet som paradigme".

Hovedinnhold

Trine Krigsvoll Haagensen disputerer fredag 18. september 2020 for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Bildet som paradigme: en analyse av forholdet mellom bilder og vitenskapelig kunnskap i astronomien.

Avhandlingen diskuterer forholdet mellom bilder og vitenskapelig kunnskap i astronomien i et samtidig, historisk og tverrfaglig perspektiv. Avhandlingen er delt inn i tre deler tilsvarende tre nedslag i vitenskapshistorien hvor nye astronomiske visualiseringsteknologier ble innført, nemlig teleskop, fotografi og digital bildedannelseteknologi.

Avhandlingen belyser forholdet mellom bilder og kunnskap i astronomien. Slik søker Haagensen å fylle et empirisk kunnskapshull i de humanistiske bildevitenskapene og samtidig utfordre og utvide den etablerte bildetenkningen. Haagensen anlegger et perspektiv på bildene som arbeidende; bildene er «på jobb» og har et oppdrag i vitenskapen. Men de er også epistemiske i den forstand at de ikke først og fremst representerer de astronomiske objektene, men erstatter disse.

Haagensen argumenterer for at visualiseringsteknologiene og bildene fungerer som tekniske apparatuser i større teoretiske, erkjennelsesmessige, diskursive, kroppslige og epistemologiske apparatuser. Dette åpner for å forstå visualiseringsteknologiene og bildene som materialisert teori. De astronomiske bildene som analyseres i avhandlingen tar del i en kunnskapsprosess som starter lenge før bildedannelsen, og hvor bildene blir et slags sentrum og nav i produksjonen av ny kunnskap. Bildene kan slik ikke forstås som avbildning av fenomenene, men snarere som medbildning, en prosess hvor teknologier, forskere, fenomener arbeider sammen i konstitueringen av nye vitenskapelige objekter, kunnskaper og felter. Bildene fungerer slik også som paradigmatiske: som materialisert paradigmatisk teori, som exemplum og som didaktiske guider for vårt syn.

Personalia

Trine Krigsvoll Haagensen (1974) er født og bosatt i Oslo. Haagensen har en bachelorgrad i tverrfaglig kjønnsforskning og en mastergrad i medievitenskap fra Universitetet i Oslo. For tiden er hun ansatt som universitetslektor ved kunsthistorie i Bergen. Haagensen er medlem av forskergruppen Vitensbilder ved Universitetet i Bergen. Hun er også medredaktør av bøkene Fra terror til overvåking (2014) og Images of Knowledge (2016).