Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Når maskinene berører

Elisabeth Nesheim disputerer fredag 28. august for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Haptic Media Scenes”.

Hovedinnhold

Tilstedeværelse er vesentlig for menneskelig kommunikasjon, og vi opplever tilstedeværelse gjennom alle sansene våre. Da er det ikke nok med skjermene vi omgir oss med. Skjermen henvender seg bare til øynene, og ikke til kroppen i sin helhet. Koronatidens overgang til videokonferanser som møteplass har gjort samtaler mulig, men det har også gjort det tydelig at det er grenser for hva en skjerm kan formidle når det kommer til tilstedeværelse. 

Avhandlingen utforsker potensialet av å inkludere berørings- og posisjonssansen, også kalt de haptiske sanser, i menneske-maskin interaksjon, og er fundamentert i forskning innen postfenomenologi og situert kognisjon. De haptiske sanser er essensielle for vår evne til å tenke og erkjenne og samtidig gjør digital- og sensorteknologi det mulig å stimulere disse sansene på helt nye måter. Denne innsikten kan benyttes i utviklingen av nye maskingrensesnitt som legger til rette for rik haptisk kommunikasjon.

Til nå har forskningen på haptisk kommunikasjon i stor grad vært avgrenset til individuelle forskningsfelt innen psykologi, sosiologi, medisin, nevrovitenskap og filosofi, samt teknologiutvikling og interaksjonsdesign. Vi har ikke en felles forståelse for hva rik haptisk kommunikasjon innebærer, så vi trenger et analytisk verktøy som ikke bare kan beskrive de materielle kvalitetene til en berøringsteknologi, altså de konkrete haptiske signalene maskinen kan lese og sende, men også hvilke språklige og følelsesmessige beskjeder teknologien kan tolke og formidle. Rammene for et slikt verktøy er presentert i avhandlingen som den haptiske figur og er demonstrert gjennom en analyse av ulik berøringsteknologi og en rekke digitale kunstverk som er rettet mot de haptiske sansene. 

Personalia

Elisabeth Nesheim (f.1977) er utdannet prosjektleder fra Kaospilotene i Århus og tok sin master i digital kultur ved det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen i 2011. F.om august 2012 har Nesheim vært ansatt som doktorgradsstipendiat i samme program under veiledning av professor Scott Rettberg og professor Jill Walker Rettberg. Høsten 2020 skriver Nesheim en forskningsartikkel om videokonferansen i koronaens tid i regi av Kulturrådets årlige forskningssatsing “Digital kultur og estetiske praksiser”.