Hjem
Nye doktorgrader

Fødselshjelp er politikk i Burkina Faso

Cand.med. Andrea Melberg forsvarer den 20.8.2020 sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen med avhandlinga "Global policies and the provision of birth care in Burkina Faso"

Hovedinnhold

Fødsler på helseinstitusjoner er en hovedstrategi for å redusere mødre- og nyfødtdødeligheten globalt. Dette doktorgradsprosjektet beskriver og analyserer koblingen mellom den globale politikken for institusjonell fødselsomsorg og praksis på helsestasjoner i Burkina Faso.

Studien er basert på feltarbeid ved helsestasjoner på landsbygden i Burkina Faso i 2011-2012. Den beskriver hvordan innbyggerne i disse samfunnene opplevde et sterkt press for å føde på helsesentre. Kvinner og deres familier rapporterte å bli utsatt for muntlige, økonomiske og administrative sanksjoner hvis de ikke kom til helsesentrene i tid. Helsearbeidere på sin side ga fødselsomsorg i en setting med begrensede økonomiske ressurser, utilstrekkelig personell og dårlig utstyr. De dokumenterer og rapporterer helsehjelpen de tilbyr på en villedende måte, i tråd med globale politiske mål.

Dette doktorgradsprosjektet har dokumentert utilsiktede effekter av den globale strategien for institusjonelle fødsler i Burkina Faso. På bakgrunn av et feltarbeid i en kontekst med ekstrem ressursknapphet utgjør denne doktorgradsavhandlingen en studie av hvordan indikatorer former helsetjenester og vår kunnskap om dem.

Personalia

Andrea Melberg (f. 1989) er utdannet lege ved Universitetet i Bergen (2017). Hun var forskerlinjestudent (2010-17) og stipendiat (2017-20) ved Senter for internasjonal helse, Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Veiledere har vært professor Karen Marie Moland, professor Thorkild Tylleskär og professor Abdoulaye Hama Diallo, Centre Muraz, Ministère de la Santé, Burkina Faso.