Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kommentarfeltene er debattarenaer uten debatt

Ida Vikøren Andersen disputerer 20.8.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Instead of the deliberative debate".

Hovedinnhold

Kommentarfeltene i sosiale medier er i dag en utskjelt debattarena. De bryter med etablerte forventninger til debattsjangeren som en sjanger for deliberasjon og meningsbrytning. I denne doktoravhandlingen undersøker Andersen de retoriske praksisene og interaksjonsformene som forekommer i stedet for deliberasjon i nyhetsgenererte Facebook-debatter.

Gjennom å studere to nært beslektet retoriske episoder i den skandinaviske offentligheten, nærmere bestemt diskusjonene om mottakelsen av syriske flyktninger høsten 2015, og beslutningene om å stramme inn asylpolitikken senere samme år, gir avhandlingen en ny forståelse for mekanismene som er i spill i debatter om politiske begivenheter i sosiale medier.

I studien viser Andersen hvordan debattene i liten grad karakteriseres av argumentasjon og meningsbryting, men snarere domineres av subjektive uttrykk. Hun foreslår derfor for at debattene må forstås i lys av et «uttrykksprinsipp», snarere enn som meningsdannelse, politisk retorikk og deliberasjon. Med dette begrepet viser Andersen til hvordan interaksjonen preges av fremvisning, snarere enn utveksling, av meninger. Slik tilbyr avhandlingen en måte å beskrive de ulike typene av uttrykk som forekommer i debattene i sosiale medier og forklare hvorfor disse debattarenaene ikke inviterer til deliberasjon, men til personangrep og stillingskrig.

Ved å kombinere ulike retoriske, medievitenskapelige og sosialantropologiske teorier etablerer Andersen et nytt rammeverk for å studere sosiale mediers påvirkning på demokratiet og demokratiske diskusjoner. Slik bidrar avhandlingen til å frembringe ny kunnskap om den digitale offentligheten og de retoriske praksisene som inngår i den.

Personalia

Ida Vikøren Andersen (f. 1990) har en bachelorgrad i medievitenskap fra Universitetet i Bergen, og mastergrad i medievitenskap fra Universitetet i Bergen. Hun har vært stipendiat ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen siden 2016. Til høsten starter Andersen som postdoktor ved Institutt for fremmedspråk ved Universitetet i Bergen.