Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Diagnostikk og mekanismer ved kreft i bukspyttkjertelen

Man Hung Choi disputerer 16.9.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Molecular Investigations of Pancreatic Fluid-derived DNA and the Obesity-Cancer Link in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma".

Kreft i bukspyttkjertelen er en alvorlig diagnose, og i den vestlige verden er sykdommen den fjerde vanligste årsaken til dødsfall på grunn av kreft. En av årsakene til de dårlige leveutsiktene er at man mangler effektive metoder for tidlig påvisning av bukspyttkjertelkreft. Diagnosen stilles ofte sent, på et stadium der svulsten ikke kan opereres ut. Cellegiftbehandling og stråling har dessverre også begrenset effekt. Det er derfor et stort behov for nye metoder til tidlig påvisning av bukspyttkjertelkreft og for mer kunnskap om mekanismene bak sykdommen. Disse to aspektene har Choi undersøkt i sin avhandling. Undersøkelse av kroppsvæsker, også kalt «flytende biopsier», er i ferd med å få økt interesse i diagnostikk og oppfølging av kreftpasienter. I doktorgradsprosjektet har Choi undersøkt om væske samlet fra bukspyttkjertelen kan brukes til å påvise kreftmutasjoner. Han fant at denne væsken var rik på mutasjoner dersom pasientene allerede hadde kreft i bukspyttkjertelen, men at mutasjonene ikke var spesifikke for kreftsvulsten. For eksempel kunne enkelte pasienter med godartede sykdommer i bukspyttkjertelen eller tarmen også ha slike mutasjoner. Det kreves derfor videre metodeutvikling før væske fra bukspyttkjertelen kan brukes i pasientdiagnostikk.

I den andre delen av avhandlingen har Choi sett på sammenhengen mellom bukspyttkjertelkreft og overvekt, en kjent risikofaktor for sykdommen. Han brukte dyremodeller til å undersøke hvordan fedme påvirker kreftveksten og fant at kreftcellene dannet større svulster i overvektige mus. Videre oppdaget Choi at den fedme-stimulerte veksten kan skyldes reaktivering av gener som var viktige for utviklingen av bukspyttkjertelen på fosterstadiet. I fremtiden kan slik kunnskap tenkes å legge grunnlag for persontilpasset behandling av bukspyttkjertelkreft.

Personalia

Man Hung Choi er fra Hong Kong og fullførte mastergrad i molekylær medisin ved NTNU, Trondheim i 2016. Siden 2017 har han arbeidet som stipendiat ved Avdeling for patologi, Haukeland universitetssjukehus. Doktorgradsarbeidet har vært finansiert av Helse Vest, og avhandlingen utgår fra Gades laboratorium for patologi, Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen. Hovedveileder har vært professor Anders Molven med førsteamanuensis Nils Halberg og seksjonsleder Randi Hovland som medveiledere.