Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Ultralyd kan vurdere sykdomsaktivitet ved Crohn sykdom

Fredrik Bjorvatn Sævik disputerer 21.9.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Ultrasonographic evaluation of disease activity in Crohn’s Disease".

Hovedinnhold

Crohn sykdom er en kronisk betennelsessykdom som kan ramme hele mage-tarmkanalen. Sykdommen svinger typisk mellom remisjon og oppbluss, men det er ikke alltid samsvar mellom pasientens symptomer og graden av betennelsesaktivitet. Derfor nyttes vanligvis koloskopi som et objektivt mål på sykdomsaktvitet. Koloskopi har imidlertid flere begrensninger, er ressurskrevende og ubehagelig for pasienter, noe som begrenser bruken. Det er derfor behov for enkle, ikke-invasive og billigere metoder.

Ultralyd er en veletablert billeddiagnostisk metode innen flere medisinske spesialiteter. Metoden er pasientvennlig og kan utføres relativt hurtig, og derfor er ultralyd velegnet for gjentatte undersøkelser. Likevel er metoden lite brukt i oppfølging av pasienter med Crohn sykdom.

Gjennom tre arbeider som presenteres i avhandlingen demonstrerer Sævik og medarbeiderne ultralydmetodens evne til å vurdere sykdomsaktiviteten hos pasienter med Crohn sykdom. I den første studien ble det funnet at tidlig vurdering med kontrastforsterket ultralyd kan brukes til å forutsi om igangsatt behandling vil være effektiv eller ikke. I den andre studien vises at ultralyd samsvarer godt med koloskopi når det gjelder å skille mellom remisjon og aktiv sykdom. I den siste studien ble det utviklet og validert et ultralydbasert skåringssystem for å vurdere grad av sykdomsaktivitet. Skåringsystemet samsvarte godt med koloskopi.

Avhandlingen konkluderer med at ultralyd er en nøyaktig metode for å kvantifisere betennelsesaktivitet ved Crohn sykdom. Ved å benytte ultralyd regelmessig i oppfølgingen av denne pasientgruppen kan en systematisk følge sykdomsaktivitet og dermed potensielt forbedre valg av behandling.

Personalia

Fredrik Bjorvatn Sævik (f. 1990), fra Ålesund, er utdannet lege ved Universitetet i Bergen (UiB) (2017). Doktorgradsarbeidet startet gjennom forskerlinjen ved UiB og siden som stipendiat ved Klinisk institutt 1 (UiB). Doktorgradsarbeidet er gjennomført i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultralyd, Haukeland universitetssjukehus. Sævik jobber nå som lege ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. Kim Nylund har vært hovedveileder, og Odd Helge Gilja har vært biveileder.