Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Modellering av polymerinjeksjon i porøse medier

Jørgen Gausdal Jacobsen disputerer 29.9.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Mechanistic Modelling of Radial Polymer Flow in Porous Media".

Under omstendigheter hvor konvensjonelle oljeutvinningsmetoder kommer til kort kan det være svært fordelaktig å iverksette økt oljeutvinning for å maksimere produksjonen. Polymerflømming er en relativt moden økt oljeutvinningsmetode som har vært anvendt i mange tiår.

Til tross for utbredt bruk gjenstår det fortsatt usikkerheter tilknyttet de ikke-Newtonske egenskapene til polymerer når de strømmer gjennom porøse bergarter. Resultater fra de siste årene viser at polymeregenskapene kan være svært forskjellig om man betrakter lineær sammenlignet med radiell strømning i porøse medier. Årsaken til dette antas å være relatert til de tidsavhengige egenskapene til polymerløsninger. I tillegg har effekten av en residuell oljemetning i det porøse mediet på polymeregenskapene ikke tidligere blitt kvantifisert.

Denne avhandlingen tar sikte på å forbedre modelleringen av polymerstrømning i porøse bergarter. Resultatene fra avhandlingen viser at strømningsgeometri er av signifikant betydning for den estimerte polymer reologien og at tilstedeværelse av olje i det porøse mediet har en vesentlig effekt på strømningsegenskapene til polymerløsninger. De tidsavhengige egenskapene til elastiske polymerløsninger ble demonstrert gjennom radielle strømningseksperimenter og styrker forslaget om at polymer-reologi er signifikant forskjellig i radiell og lineær strømning.

Resultatene presentert i denne avhandlingen viser viktigheten av å modellere polymerstrømningen under de passende omstendighetene med hensyn på strømningsgeometri og tilstedeværelse av residuell olje slik at både injektivitet og fortrengningseffektivtetet kan bestemmes så nøyaktig så mulig.

Personalia

Jørgen Gausdal Jacobsen fullførte en bachelorgrad i petroleumsteknologi (2015) og en mastergrad i reservarkjemi (2017) ved Universitetet i Bergen. Doktorgraden har også blitt gjennomført ved Universitetet i Bergen, og er finansiert av Forskningsrådet gjennom et ansettelsesforhold hos NORCE.