Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Pubertetsutvikling hos norske jenter

Ingvild Særvold Bruserud disputerer 23.10.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Pubertal development in Norwegian girls".

Hovedinnhold

Puberteten er overgangstiden mellom barndom og voksen alder. Studier fra flere land og verdensdeler har vist en trend mot lavere alder for pubertetsstart hos jenter. Tidlig pubertet er assosiert med økt risiko for flere sykdommer i voksen alder. Studier som viser når norske jenter kommer i puberteten har manglet. Første tegn til at puberteten er i gang vises ved at brystene begynner å vokse og endre utseende, og vurderes klinisk med visuell inspeksjon og palpasjon. Denne metoden har imidlertid noen begrensninger, og oppleves utfordrende å utføre og som subjektiv, spesielt på jenter med overvekt eller fedme. Det er derfor behov for å teste alternative metoder.

Dette doktorgradsprosjektet beskriver ultralyd som metode for å vurdere brystutvikling gjennom puberteten. Videre beskriver prosjektet pubertetsutviklingen hos friske jenter, samt tilgjengeliggjør norske pubertetsreferanser for jenter. Sammenhengen mellom tidspunktet for første menstruasjon og vektrelaterte mål er også undersøkt. Dataene studien baserer seg på ble samlet inn i Vekststudien i Bergen 1 (2003- 6) og Vekststudien i Bergen 2 (2016 - 17). Til sammen deltok over 2000 jenter i alderen 6 til 16 år.

Prosjektet viser at ultralyd kan brukes til å vurdere pubertetsutviklingen, og at ultralyd i stor grad gjenspeiler pubertetsutviklingen slik den tradisjonelle metoden gjør (Tanner metoden), men at ultralyd kan oppdage pubertetsmodning i brystet før Tanner metoden. Resultatene fra prosjektet viser at pubertetsutviklingen hos norske jenter starter omtrent på samme tid som i andre europeiske land. Vi observerte at alderen for første menstruasjon hadde gått ned i løpet at ti år, hhv. mellom Vekststudien i Bergen 1 og 2. Funnene fra doktorgradsarbeidet har gitt den første norske pubertetsreferansen for jenter og dermed et bedre grunnlag for å gjøre pubertetsvurderinger i klinikken. Referansen som benytter ultralydbilder er den første av sitt slag i litteraturen.

Personalia

Ingvild Særvold Bruserud (f.1985), fra Oslo, er utdannet sykepleier ved Haraldsplass Diakonale Høgskole (2009). Hun har vært ansatt ved Barne- og ungdomsklinikken siden 2012. Doktorgradsarbeidet startet med datainnsamling til prosjektet i 2016 (Vekststudien i Bergen 2), og senere som stipendiat ved Klinisk institutt 2 (UiB). Hovedveileder for prosjektet har vært Pétur B. Júlíusson, med Mathieu Roelants, Karen Rosendahl og Robert Bjerknes som medveiledere.