Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Effekter av en bendelorm i en fisk vert Usipa i Nyasa-sjøen

Nestory Peter Gabagambi disputerer 23.10.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Biological and ecological effects of Ligula intestinalis (Linnaeus, 1758) in a fish host Engraulicypris sardella (Gütter, 1868) from Tanzanian side of Lake Nyasa".

Avhandlingen omfatter en studie av en nylig introdusert parasitt i Malawisjøen, i Tanzania vanligvis kalt Nyasasjøen.Parasitten, en bendelorm, infiserer en økonomisk viktig karpefisk, lokalt kjent som Usipa. Det drives kommersielt fiske på Usipa og den utgjør en vesentlig del av proteintilskuddet for lokalbefolkningen. Den nylig introduserte parasitten (Ligula intestinalis) utgjør en trussel mot fiskebestanden fordi den blant annet skader fiskens reproduksjonsorganer. Fra Europa viser flere studier at parasitten kan føre til kollaps i fiskebestander, noe som medfører at både fiskeverten og parasitten dør ut.

Parasitten trenger en fiskespisende fugl for å bli kjønnsmoden og produsere egg. I denne avhandlingen viser forfatteren at parasitten endrer fiskens atferd på en måte som gjør at infisert fisk hurtigere oppdages, og dermed lettere blir fanget av fugl.

I motsetning til studier fra Europa ser det ikke ut til at denne parasitten fører til kollaps av fiskebestanden i Malawisjøen, men at infeksjonen er mer stabil over tid. Fordi parasitten medfører delvis kastrasjon, vil dette lede til et selektivt press der de individene av fiskebestanden som kan vokse og reprodusere hurtigere, vil kunne bidra mer til neste generasjon. Dette er ett av mange eksempler på at parasitter kan føre til betydelige evolusjonære forandringer hos verten. Forfatteren fant at, i løpet av de siste årene, har denne fisken blitt tidligere kjønnsmoden, og at vekt ved reproduksjon er redusert.

Ved å forandre atferd og reproduksjon bidrar denne parasitten til å redusere biomassen av Usipa, og kan dermed føre til redusert mattilgang og proteintilskudd i fremtiden.

Personalia

Nestory Peter Gabagambi, I was born on July 1st, 1972 in Bukoba Northwestern region of Tanzania. I joined the University of Bergen, Norway in 2006 for the master of science degree where I specialized in the field of fish biology and management where I advanced my skills on various issues related to fisheries sector. In 2014, I got the opportunity to join again the University of Bergen for the study of Ph.D degree particularly specializing in the field of fish parasitology and evolution.