Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hukommelsesvansker ved psykose kan bedres over tid

Liss Gøril Anda-Ågotnes disputerer 23.10.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Cognitive change in psychosis".

Hovedinnhold

Psykoselidelser som schizofreni er blant våre mest alvorlige psykiske lidelser. Mange med psykose sliter med hukommelse og oppmerksomhet, såkalte kognitive vansker. De fleste som får psykose for første gang er unge voksne og konsentrasjonsvansker kan være det tidligste symptomet som viser seg. Dette fører til sosiale vansker i hverdagen. Antipsykotiske medisiner hjelper dessverre dårlig mot disse plagene. Vi vet også lite om hvordan vansker med kognisjon endrer seg gjennom sykdomsforløpet. Ny kunnskap om dette kan gi mennesker med psykoselidelser en bedre hverdag.

Denne avhandlingen undersøker kognitive endringer i forskjellige faser av psykoselidelse. Den undersøker også om forskjellige antipsykotika kan bidra positivt til kognitiv fungering. Data er hentet fra fra Bergen Psykoseprosjekt 1 og 2, samt Primary Prevention of Psychosis-studien i Stavanger. Vi har fulgt deltakerne i opptil 12 måneder for å undersøke kognitive endringer.

Resultatene fra avhandlingen viser at kognitiv fungering ved psykoselidelser varierer over tid. Ungdom med høy risiko for psykose har tydelige kognitive vansker. Samtidig avtok de kognitive vanskene i løpet av bare noen få uker hos akutt syke psykosepasienter som kom til behandling. Nedgangen hadde sammenheng med reduksjon av andre symptomer som sosial tilbaketrekning. Vi fant også bedring over hele det første året i behandling, inkludert i grupper med schizofreni.

Funnene kan bidra til å utfordre feiloppfatninger om at man ikke kan tilfriskne etter schizofreni og psykose. Avhandlingen viser at kognitiv fungering kan bedres i behandling. Dette er viktig å vite for både klinikere og brukere, da det kan bidra til at flere med psykoselidelser kan få tilrettelegging for å delta i samfunnet.

Personalia

Liss Gøril Anda-Ågotnes fikk sin BA i psykologi/mediestudier ved University of Stirling i 2002. Hun jobbet for BBC før hun fullførte profesjonsstudiet i psykologi ved UiB i 2012. Hun ble doktorgradskandidat ved IBMP, Det psykologiske fakultet, UiB i 2013, i Bergen Psykoseprosjekt 2. I doktorgradsperioden har hun jobbet hos TIPS, Stavanger Universitetssykehus og Helsehuset Stavanger, Stavanger Kommune. Veiledere er Else-Marie Løberg og Erik Johnsen, Haukeland Universitetssykehus, Kolbjørn K Brønnick, UiS, og Astri Lundervold, UiB.