Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Den norske atlanterhavsstrømmens varmetap i Lofotenbassenget

Johannes Sandanger Dugstad disputerer 5.11.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Water mass exchange, pathways and the mesoscale eddy field in the Lofoten Basin of the Norwegian Sea".

Hovedinnhold

Havsirkulasjonen i Atlanterhavet strekker seg helt nord til De nordiske hav og videre mot Arktis. I den østlige delen av De nordiske hav beveger Den norske atlanterhavsstrømmen (NAS) seg nordover langs den norske kontinentalskråningen og bringer varmt atlantisk vann mot Arktis. Kalde temperaturer i atmosfæren avkjøler det atlantiske vannet og gir varmetap. Dette varmetapet er særlig stort i Lofotenbassenget, et havområde utenfor den norske kontinentalskråningen ca. 200 km vest for Lofoten. Vannmassene fra NAS spres inn i bassenget, blir avkjølt der over lengre tid og endrer sine egenskaper. Når vannmassene fortsetter nordover kan de påvirke smelting og frysing av is i Arktis og dermed den globale havsirkulasjonen og klimaet. Varmetapet i Lofotenbassenget og NAS er også viktig for det varme klimaet i Norge.

Dugstad har studert varmetapet i Lofotenbassenget og årsakene til dette ved å analysere Lagrangske observasjoner og simuleringer, og Euleriske havmodeller. Han har studert varmetransport av atlantisk vann inn i bassenget og identifisert hvor dette vannet kommer fra. Videre har han studert hvordan temperatur og tetthet til vannmasser i Lofotenbassenget endres med tiden.

Dugstad har vist at varmetransporten inn i Lofotenbassenget er den største i De nordiske hav. Et sentralt funn er at atlantisk vann brer seg inn i Lofotenbassenget fra sør på overflaten, mens det i dypet i større grad beveger seg inn i bassenget fra øst etter å ha fulgt NAS langs den norske kontinentalskråningen. Ved å studere virvlingsaktiviteten langs strømmen, viser Dugstad at denne er svært høy utenfor Lofotenøyene. Utvekslingen av vann fra NAS med Lofotenbassenget i dypet er derfor mye relatert til virvler som rives løs fra NAS og inn i bassenget. Dugstad estimerer at 30-50% av vannmassene som kommer sørfra utveksles med Lofotenbassenget. Grunnet store varmetap er det sannsynlig at disse vannmassene har mindre påvirkning på is-smeltingen i Arktis enn vannmassene som beveger seg med NAS.

Personalia

Johannes Sandanger Dugstad (f. 1989) er oppvokst i Nittedal. I 2014 fullførte han mastergraden i tidevannsenergi på Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen. Siden 2016 har han vært ansatt som universitetsstipendiat på Geofysisk institutt. Han har også vært tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning. Veiledere har vært Ilker Fer (Universitetet i Bergen), Pål Erik Isachsen (Universitetet i Oslo) og Inga Monika Koszalka (Universitetet i Stockholm).