Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Det er ikke nok å bruke myggnett for å utrydde malaria

Tarekegn Solomon Shanka disputerer 30.10.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Bed nets for malaria prevention under field conditions in Ethiopia: Durability, use, and impact on spatial variation of malaria".

Hovedinnhold

Malaria er en alvorlig sykdom og rammer først og fremst barn og gravide kvinner, spesielt i Afrika syd for Sahara. Selv om det har vært en betydelig reduksjon av malariadødsfall i verden de siste 20 årene, har vi dessverre opplevd at malaria igjen er i ferd med å øke.

Verdens helseorganisasjon anbefaler at befolkningen skal beskytte seg mot malaria ved å bruke myggnett. Disse myggnettene bør ha en levetid på minimum tre år, og så mange som mulig, spesielt små barn, bør bruke myggnettene hver natt. Men, flere studier viser at fordelingen av myggnett ikke har vært lik for alle deler av befolkningen, og mange bruker ikke myggnettene slik som det anbefales. Lokale helsemyndigheter, for eksempel i Etiopia, har hatt store kampanjer for å lære befolkningen å bruke myggnettene riktig. De fleste av tidligere studier om bruken av myggnett har vært tverrsnittstudier, og det har derfor vært behov for å undersøke bruken av myggnett over tid.

Denne doktorgradsavhandlingen presenterer en del av resultatene av et stort forsøk som ble gjort i Riftdalen i Etiopia for å evaluere både bruken av myggnett, men også om sprøyting av innsektsmidler i hjemmene ville redusere forekomsten av malaria. I sin forskning har Tarekegn Solomon vist at myggnettene som ble delt ut til hele befolkningen ikke varte så lenge som forventet. De fleste myggnettene hadde en holdbarhet på omtrent ett år. Myggnettene ble heller ikke brukt slik som anbefalt, heller ikke der befolkningen var mest utsatt for malaria. Men, der risikoen for malaria var liten, ville de ikke bruke myggnettene. Flere steder valgte de heller å bruke myggnettene til for eksempel fiskegarn, brudekjoler eller pakke inn mat. Mange av nettene fikk store huller etter kort tid, og doktoranden anbefaler at nettene bør være av sterkere materiale. Studien konkluderer med at det blir vanskelig å utrydde malaria med myggnett eller sprøyting alene. Nyere virkemidler til å bekjempe malaria bør identifiseres.

Personalia

Tarekegn Solomon Shanka (født 1985) er fra Hawassa in Sør-Etiopia. Han har en mastergrad i Public Health fra Addis Ababa Universitet. Siden 2014 vært doktorgradsstudent Universitetet i Bergen og arbeider nå som lektor ved School of Public Health ved Hawassa Universitet in Etiopia. Hans veiledere har vært Professor Bernt Lindtjørn (UiB), Professor Wakgari Deressa (Addis Ababa University) og Dr. Eskindir Loha (Hawassa University).