Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Integrin α11 sin rolle i brystkreft

Hilde Ytre-Hauge Smeland disputerer 24.09.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Role of integrin α11β1 in breast cancer".

Hovedinnhold

Det er ikke bare kreftcellenes egenskaper som avgjør hvordan brystkreft vokser og sprer seg, de påvirkes også av et komplisert mikromiljø som består av ulike celler, støttevev og vevsvæske. Integriner er en gruppe molekyler som fester celler til strukturene rundt seg og som er helt essensielle for deres kommunikasjon med omgivelsene. Det er tidligere vist at ulike integriner kan ha betydning i utvikling og spredning av kreft, og i dette doktorgradsarbeidet er rollen til et bestemt integrin, integrin α11, studert i brystkreft.

Ved å undersøke hvordan brystkreft utvikler seg i mus med og uten integrin α11 i sitt tumor mikromiljø, ble det påvist at en type brystkreft vokste dårligere i mus som ikke har integrin α11. I tillegg fant Smeland at integrin α11 er med på å opprettholde et høyt væsketrykk i brystkreft og påvirker støttevevets struktur.

For å studere hvilken rolle integrin α11 har i brystkreft hos mennesker har Smeland testet nyutviklede antistoffer og utarbeidet metode for å påvise integrin α11 i vevsprøver fra brystkreftpasienter. Ved å se på vevsprøver fra et stort antall brystkreftpasienter, fant Smeland at integrin α11 var uttrykt på fibroblastlignende celler i mikromiljøet i hovedandelen av tumorene. Kraftig uttrykk av integrin α11 var assosiert med aggressive kreftegenskaper, men kunne ikke forutsi prognose.

Smeland har funnet en ny funksjon av integrin α11 i reguleringen av væsketrykket i mikromiljøet, i tillegg til at integrin α11 stimulerer veksten av en type aggressiv brystkreft. Hun har også vist at integrin α11 er utbredt i mikromiljøet til brystkreftpasienter og at høyt integrin α11 uttrykk er tilknyttet aggressive tumorkjennetegn. De nye antistoffene representerer et nytt verktøy i videre undersøkelser av uttrykk og funksjon av integrin α11.

Personalia

Hilde Ytre-Hauge Smeland (f.1984) er utdannet lege ved Universitetet i Bergen (UiB), og har utført doktorgradsarbeidet ved Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO), Institutt for Biomedisin, UiB, fra 2015. Hoved- og biveiledere i perioden har vært professor Linda Stuhr, professor Lars A. Akslen, professor Rolf K. Reed, og professor Donald Gullberg.