Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Risiko for lav og høy vekt og behandling av fedme hos barn

Hilde Mjell Donkor disputerer 17.11.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Predictors of underweight, overweight and obesity, and effect of treatment of obesity in early childhood".

Hovedinnhold

For å kunne forebygge overvekt og fedme blant barn er det viktig å vite noe om risikofaktorene. I studien «Vekst og helse blant barn i Oppland» undersøkte vi hvilke forhold som hadde sammenheng med uheldig vektutvikling fram mot skolestart. Vi undersøkte også om et gruppebasert intervensjonsprogram over 3 år gjennom lærings- og mestringssentrene ved sykehusene i Gjøvik og Lillehammer hadde en gunstig effekt på vektutviklingen hos barna med fedme. Det var bare foreldrene som deltok i programmet i møte med flere fagpersoner ut fra tanken om at en gunstig effekt måtte skje gjennom endring i familiens vaner.

Vi fant at kroppsmasseindeks (KMI), som er vekt i forhold til høyde, hadde nær sammenheng med foreldrenes kroppsmasseindeks, men også mange faktorer knyttet til familiens livsstil og utdanningsnivå. Barna med undervekt, men ikke med overvekt eller fedme, hadde litt mer psykiske plager enn barn med normalvekt. Intervensjonsprogrammet over 3 år førte ikke til lavere KMI enn blant barn av familier som ikke deltok i programmet, men begge gruppene hadde en liten nedgang i KMI.

Studien viser at det er krevende å redusere fedme, også i tidlige barneår. Det kan skyldes både arvelig disposisjon og vansker med å endre livsstil. Det er positivt at den samme gunstige utviklingen av KMI skjedde i både intervensjons- og referansegruppen. Det kan bety at det sterke fokuset på overvekt og fedme i samfunnet i seg selv har en forebyggende effekt. Det er også positivt at psykiske vansker ikke så ut til å være årsak til, eller ha sammenheng med overvekt og fedme fram mot skolestart. Som gruppe, hadde barn med undervekt litt mer psykiske vansker. Undervektige barn hadde også lavere høyde, og vår hypotese er at de kan føle seg mer underlegne sammen med andre barn i barnehagen.

Personalia

Hilde Mjell Donkor (f. 1981) er utdannet lege fra Universitetet i Oslo (UiO) i 2007. Hun jobber som lege i spesialisering på barneavdelingen i Sykehuset Innlandet, Lillehammer. Hun startet som PhD-stipendiat i 2011, finansiert av Sykehuset Innlandet, men på et prosjekt som delvis er finansiert av Helse Sørøst. Hun har vært tilknyttet Klinisk Institutt 2 ved Universitetet i Bergen (UiB), med professor emeritus Trond Markestad, professor Pétur Júlíusson og professor Robert Bjerknes som veiledere.