Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Steinsvamper i Nord-Atlanteren

Francisca Correia de Carvalho disputerer 27.11.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Lithistid demosponges of the North Atlantic".

Svamper er en av de eldste levende dyregruppene på jorden. De har en enkel kroppsorganisering som mangler ekte vev og organer, de kan finnes overalt fra grunt til dypt vann, i marine og ferskvannshabitater, og fra Nordpolen til Sørpolen. Litistider er en gruppe fossile og eksisterende svamper som har et unikt stivt skjelett, kjent som steinsvamper. De finnes vanligvis i tropiske og tempererte regioner i dyphavet. Kunnskap om mangfold og utbredelse av disse svampene er fremdeles begrenset. For å undersøke litistider i Nord-Atlanteren, brukte Francisca Correia de Carvalho en kombinasjon av morfologiske og molekylære metoder i sin forskning.

I doktorgradsarbeidet sitt har Francisca Correia de Carvalho beskrevet 11 nye arter for vitenskapen og undersøkt deres mangfold og utbredelse over Nord-Atlanteren. Forskningen hennes analyserte for første gang de biogeografiske mønstrene over Nord-Atlanteren, og viste at av de 108 tilstedeværende artene er kun 4 utbredt over hele det Nord-Atlantiske området. Gjennom bruk av molekylære teknikker ble det også funnet flere mulige nye arter som venter på å bli beskrevet. Denne doktorgradsavhandlingen viser hvor lite vi fremdeles vet om dyphavet, og bidrar også med kunnskap for bevaring av dyphavsarter og naturtyper som for tiden står ovenfor press fra menneskeskapte endringer.

Personalia

Francisca Correia de Carvalho (født 1987) har en bachelorgrad i biologi fra Universidade do Porto og en mastergrad i biologisk mangfold, genetikk og evolusjon fra Universidade do Porto, begge i Portugal. Doktorgradsarbeidet har blitt utført ved Institutt for Biovitenskap, Universitetet i Bergen, med Dr. Joana Xavier som hovedveileder, Professor Hans Tore Rapp og Professor Manuel Malaquias som biveileder.