Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Forebygging av mor-barn smitte med HIV i Lesotho

Appolinaire Tiam disputerer 11.12.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Prevention of Mother-to-Child Transmission of HIV-1 in Lesotho ".

Hovedinnhold

I Lesotho har 25,7% av kvinnene som kommer til svangerskapskontroll HIV. Landets Helsedepartement har vedtatt at alle HIV-positive gravide og ammende kvinner skal tilbys livslang behandling med antiretrovirale medikamenter. Selv om dette programmet forventes å redusere overføring av smitte fra mor til barn, har det vært uklart hvor effektivt det programmet er i Lesotho. Avhandlingen presenterer resultater fra tre trinn i Helsedepartementets program: a) hvor lang tid tar det fra HIV-prøven av den nyfødte er tatt til familien får svar? b) hvor mange spedbarn er smittet ved seks ukers alder når mor forventes å få behandling med antiretrovirale medikamenter; og c) hvor mange barn lever uten HIV ved 18-24 måneders alder? Avhandlingen viste at det tar i gjennomsnitt to måneder fra prøven er tatt til familien får prøvesvaret. Det gikk noe raskere når prøven viste at barnet var HIV positivt. Når kvinnene får antiretroviral behandling reduseres antallet smittede spedbarn ved 6 ukers alder, uten at man kan se noen økning i medfødte misdannelser eller tidlig død. Videre ser man at på tross av innføring av livslang behandling med antiretrovirale medikamenter blant HIV-positive gravide kvinner i Lesotho har HIV fortsatt en signifikant negativ effekt på overlevelse hos disse spedbarna, sammenlignet med spedbarn som ikke har vært eksponert for HIV.

Personalia

Appolinaire Tiam er lege og jobber for Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation (EGPAF). Avhandlingen er veiledet av professor Thorkild Tylleskär ved Senter for Internasjonal Helse, Universitetet i Bergen og professor Laura Guay fra Institutt for epidemiologi, George Washington University, Washington DC, USA.