Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hva motiverer oss til å jobbe?

Michal Kozák disputerer 11.12.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Work orientations in contemporary advanced societies".

Hovedinnhold

Denne avhandlingen tar opp et tilsynelatende enkelt spørsmål: Hva motiverer oss til å jobbe? Handler det om penger, eller andre grunner, som at arbeid gir oss muligheter til å realisere oss selv? Ville vi slutte å jobbe dersom vi kunne fått penger fra staten?

Avhandlingen belyser disse spørsmålene i 3 artikler. To av artiklene er publiserte og tilgjengelige på: https://www.uib.no/en/persons/Michal.Kozak.

Den første artikkelen viser at hvis en bor i land eller jobber i yrker hvor indre belønninger blir vektlagt, så tenderer en til å vektlegge slike belønninger framfor ytre belønninger. Med andre ord, arbeidstakere vil prioritere penger fremfor selvrealisering hvis de har jobber som er uinteressante og tilbyr lite autonomi.

Den andre artikkelen handler om utviklingen i befolkningens arbeidsmoral i Europeiske land (oppfatningen om at arbeid er en plikt vi har som samfunnsborgere). Artikkelen viser at i alle land som blir studert har det vært en generell nedgang i arbeidsmoralen. Kozák viser at det ikke handler om generelle holdningsendringer, men er knyttet til en utskifting av generasjoner i befolkningene.

Den tredje artikkelen undersøker befolkningens holdninger til garantert minsteinntekt (GM). Studien viser at støtten til GM ikke handler om arbeidsmoral (plikt til å jobbe), men oppfatninger om arbeidets iboende kvaliteter. I land hvor det er utbredte oppfatninger om at det å være i arbeid har en stor egenverdi, slik som tilfellet er i de nordiske landene, så er oppslutningen om GM mindre, enn i land hvor befolkningen har et mer instrumentelt syn på arbeid (tjene penger).

Avhandlingen bidrar med ny kunnskap om sentrale spørsmål om arbeidets mening og verdi, arbeidstilfredshet og ordninger med garantert minsteinntekt. Dette er spørsmål som i de senere årene har blitt stadig viktigere som følge av demografiske endringer, den teknologiske utviklingen og den dagsaktuelle koronakrisen.

Personalia

Michal Kozák ble født i 1989 i Bratislava, Slovakia. Han har en bachelorgrad i sosiologi fra Comenius University og mastergrader i sosiologi og offentlig politikk fra Masaryk University. I 2019 var han Fulbright gjesteforsker ved University of North Carolina i Chapel Hill. Doktorgradsprosjektet ble gjennomført ved Sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen mellom 2016-2020, under veiledning av Hans-Tore Hansen og Ole Johnny Olsen.