Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Ulike former av p53-proteinet i akutt myelogen leukemi

Ehsan Hajjar disputerer 17.12.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Next generation leukemia diagnostics and therapy through p53 isoforms".

Hovedinnhold

Akutt myelogen leukemi (AML) er en aggressiv form for blodkreft med lav overlevelse som hovedsakelig rammer voksne, og da spesielt de over 60 år. Standardbehandling for AML har i over 40 år vært intensiv kjemoterapi og hos utvalgte pasienter stamcelle transplantasjon. Forskning på mere målrettet behandling mot blodkreft har de siste årene ført til godkjennelse av flere nye behandlingsformer og flere er under utvikling. Ny behandling har samtidig vist at vi trenger flere og mer presise tester for å bestemme hvilke pasienter som vil ha nytte av en bestemt behandling. Genet TP53 koder for p53 proteinet, og har fått tilnavnet “beskytteren av arvematerialet” da det spiller en helt sentral rolle i kreftutvikling. Så mange som 50% av alle kreftformer har en mutasjon i genet for p53, mens umutert og normal p53 beskytter mot kreft. I AML er genet for p53 sjelden mutert, men blodkreftcellene har på ulike måter gjort p53 proteinet ubrukelig. De fleste proteiner i cellene våre lages i ulike former, såkalte isoformer. I 2005 ble det oppdaget at p53 genet ikke bare koder for ett protein, men for minst 12 ulike p53 isoformer. Vår forskningsgruppe har tidligere vist at disse kan leses som et kart der bestemte protein-former av p53 avspeiler hvordan blodkreft svarer på cellegiftbehandling. Ehsan Hajjar har studert rollen til ulike p53 isoformer i AML pasientprøver. Hajjar viser at bestemte p53 isoformer er knyttet til hvordan blodkreften vil svare på behandling. Hajjar og medarbeidere har videre studert effekten av den eksperimentelle medisinen bemcentinib på p53 i blodkreftcellene. Behandling med bemcentinib reduserte p53 proteinet, stoppet vekst av kreftcellene og reduserte størrelsen av cellene. Disse resultatene viser en ny mekanisme for behandling av blodkreft som på en dramatisk måte involverer p53. Videre arbeid vil vise om vi på en ny og mer effektiv måte kan øke effekten av bemcentinib på blodkreftcellene, og på den måten bedre behandlingen i en utsatt pasientgruppe.

Personalia

Ehsan Hajjar (f. 1987) har mastergrad i medisinsk cellebiologi fra Universitetet i Bergen (2015). Ph.D.-prosjektet, finansiert av Norges Forskningsråd (NFR), har blitt utført ved Klinisk institutt 2 tilknyttet forskningsgruppen ledet av professor Bjørn Tore Gjertsen. Hovedveileder har vært professor Bjørn Tore Gjertsen og biveiledere har vært forskerne dr. Vibeke Andresen, PhD, og dr. Sigrun Hjelle, PhD.