Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

En myk lever er en frisk lever

Anders Batman Mjelle disputerer 8.1.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Validation of liver elastography in patients with primary sclerosing cholangitis and healthy individuals. Normal values and correlation to fibrosis parameters.".

Hovedinnhold

Avhandlingen består av studier på ultralydbasert måling av leverstivhet hos kronisk leversyke og hos friske barn og voksne. Hovedfunn er at leverstivhetsmåling er gjennomførbart hos både syke og friske i alle aldre, at leverstivhet øker ved leversykdom, og at en må ta hensyn til at forskjellige apparater kan gi forskjellige måleverdier.

Leversykdom medfører betennelse, som over tid gir arrvevdannelse. Når mykt levervev erstattes av arrvev, blir leveren stivere. Hvor stiv leveren er, kan altså si noe om hvor mye arrvev som er til stede (og hvor mye betennelse som har vært), og ved gjentatte målinger kan en også følge sykdomsutviklingen. Stivhetsmåling (også kalt elastografi) gjøres ved hjelp av ultralydbølger, ofte som ledd i vanlig ultralydundersøkelse. Metoden er enkel, rask og uten bivirkninger. Utgangspunktet er at bølger oppnår høyere hastighet jo stivere vevet er. Hvis en klarer å måle hvor raskt bølgene transporteres, kan en si noe om hvor hardt materialet er. I avhandlingen har vi ved hjelp av forskjellige elastografimetoder målt leverstivhet hos 343 friske barn og voksne, samt 66 voksne med kronisk leversykdom (primær skleroserende kolangitt, PSC). Normalområdet for leverstivhet ble etablert, med funn av økende leverstivhet med årene hos barn, og høyere leverstivhet hos gutter etter 12 års alder. Pasientene med PSC ble undersøkt i to forskjellige tidsrom med leverstivhetsmåling, blodprøver og vanlig ultralyd. Leverstivhetsmåling var gjennomførbart med alle elastografimetoder, og vi fant en klar sammenheng mellom leverstivhet og andre mål på arrvev i leveren, som blodprøver og synlig endring av leveren på ultralydbilder. Leverstivhet var høyere hos pasienter med leversykdom sammenliknet med friske voksne, men med noe overlapp av måleverdier. Målingene var kun pålitelige i høyre leverlapp.

Samlet taler undersøkelsene for at leverstivhetsmåling er gjennomførbart hos både barn og voksne, og at det kan brukes til å vurdere grad av sykdom hos pasienter med PSC.

Personalia

Anders Batman Mjelle (f. 1982, Mo i Rana) er utdannet lege fra Universitetet i Tromsø (2007). Han er spesialist i barnesykdommer og arbeider som overlege ved Barne- og ungdomsklinikken, Haukeland universitetssykehus. Doktorgradsarbeidet utgår fra Klinisk institutt 1 ved UiB. Hovedveileder har vært førsteamanuensis Mette Vesterhus, med biveiledning fra professor Odd Helge Gilja og overlege Edda Olafsdottir.