Hjem
Nye doktorgrader

Malariamygg og resistens mot malariamedisiner i Zambia

Lungowe Sitali forsvarer sin doktorgradsavhandling onsdag 13. januar 2021. Tittelen på avhandlingen er: “Malaria species and Antimalarial Resistance Markers in Zambia”.

Hovedinnhold

Malaria er en alvorlig sykdom og rammer først og fremst barn og gravide kvinner. Selv om det har vært en nedgang av malariadødsfall i Zambia de siste 20 årene, er forekomsten av sykdommen fortsatt høy.

I de to sørlige provinsene I Zambia har lite vært kjent om utbredelsen av andre malariaparasitter enn den mest vanlige forårsakes av Plasmodum falciparum. Studien har vist at andre typer parasitter forekommer, men de er sjeldne. Men, rutinediagnostikken av malaria har mange mangler og hun anbefaler at opplæringen av laboratoriepersonell styrkes og at nye hurtigprøver tas i bruk i landet.

To av hennes tre vitenskapelige artikler har kartlagt forekomsten av resistens mot de mest vanlig brukte medisinene. Mens klorokin var standard behandling tidligere, og måtte avsluttes på grunn av utvikling av resistens, er nå over 98% of parasittene følsomme for dette legemiddelet. Dette viser at en kan reversere resistensutviklingen ved å minske bruken av medisiner i noen år.  Klorokin kan derfor bli et nyttig alternativ behandling om det skulle oppstå et behov. Videre viser Lungowe at mange parasitter utvikler resistens mot sulfa, som brukes for å forebygge malaria hos gravide og hos barn. Det blir viktig å følge utviklingen av resistens mot disse medikamentene i årene som kommer.

Et av de viktigeste legemidlene i bekjempelsen av malaria er artimisinin som gis sammen med lumefantrin. Resistens forekommer hyppig i sørøst Asia, og nylig ble det meldt om resistens i Rwanda. Ved hjelp av genprøver har Lungowe påvist at malariaparasitten er følsom mot artimisinin. Men, det er det tegn på at noen parasitter er resistente mot lumefantrin. Det er derfor viktig at de nasjonale myndighetene følger utviklingen av resistens i Zambia.

 

Personalia:

Lungowe Sitali (født 1981) er fra Zambia og er utdannet innen medisinsk parasitologi ved University of Zambia (2009). Doktorgradsarbeidet har vært utført ved Senter for internasjonal helse ved Universitetet i Bergen i perioden 2015-2020. Veiledere har vært Professor Bernt Lindtjørn (UiB) and Professor James Chipeta (død 2019; University of Zambia). Lungowe Sitali er universitetslektor ved Department of Biomedical Sciences, School of Health Sciences, University of Zambia.