Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Mye sykdom hos gravide kvinner og nyfødte i Etiopia

Moges Tadesse Borde disputerer 20.1.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Maternal and neonatal health in southern Ethiopia: A cohort study on the incidence of illnesses and utilisation of healthcare services".

Hovedinnhold

Selv om mødredødeligheten er høy i Etiopia, er lite kjent om sykdomsbyrden hos gravide, hos kvinner som har født eller hos nyfødte. Selv om Etiopia har startet et ambisiøst helseprogram (Health Extension Programme) for å møte slike viktige behov, foreligger det lite informasjon om kvinner bruker disse helsetilbudene. Målsetningen med Moges Tadesse Bordes avhandling var å analysere hvor hyppig sykdom oppstod hos gravide, etter fødselen og hos nyfødte, og hvordan de brukte tilgengelige helsetjenester. I tillegg ønsket han å kartlegge hvorledes sykdomsbyrdene påvirket husholdsøkonomien.

Moges Tadesse Borde har fulgt nesten 900 gravide kvinner og deres nyfødte i det tett befolkede Gedeo området i Sør-Etiopia. Han fant at gravide kvinner og deres nyfødte barn har en stor sykdomsbyrde. Imidlertid bruker de sjeldent tilgjengelig helsetjenester. Mange kvinner var anemiske og fikk ikke diagnostisert eller behandlet sin lidelse. Ingen av de gravide med høyt blodtrykk fikk behandling for dette. Årsakene er sammensatte, men er relatert til manglende tilgang på helsetjenester og lav kvalitet av de helsetilbud som gis. Fattige pasienter brukte helsetjenestene sjeldnere enn rikere familier. Og, for de fattigste familiene, som ofte måtte ta opp lån for å dekke utgiftene, førte det til at de ble enda fattigere. Selv om landet sier at slike viktige helsetjenester er gratis, koster det relativt mye for pasienten og familiene. Kostnadene er relatert til transport og at de må kjøpe medisiner som ikke er tilgjengelig i det offentlige helsesystemet. Forskningsfunnene fra denne avhandlingen diskuteres nå med helsemyndighetene for å finne måter å bedre tilgangen på livsviktige tjenester.

Personalia

Personalia Moges Tadesse Borde er fra Dilla i sør-Etiopia. Han har en mastergrad innen offentlig helse fra Gondar University, Etiopia. Han har siden 2015 vært doktorgradsstudent ved Hawassa University og Universitetet i Bergen. Han arbeider som Assistant professor ved Dilla University. Hovedveileder har vært Professor Bernt Lindtjørn (UiB), and bi-veiledere har vært Professor Kjell Arne Johanson (UiB), and Dr. Eskindir Loha (Hawassa University).