Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hvordan venter irregulære migranter «riktig»?

Kari Anne Klovholt Drangsland disputerer 21.1.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Working to ‘Wait Well’".

Hovedinnhold

Drangslands avhandling er en studie av tysk migrasjonskontroll etter 2015. Tyskland tok en ledende rolle i EUs respons til den såkalte «flyktningkrisen» i 2015 og 2016. Landet behandlet mer enn 1,2 millioner asylsøknader, og Merkel’s ord «vi klarer det» ble nær ikoniske. Samtidig gjennomførte tyske myndigheter endringer i asyl- og flyktningpolitikken som medførte økt bruk av midlertidige oppholdstillatelser og lengre ventetider. Denne utviklingen er et utgangspunkt for Drangslands studie, som hadde som en hovedmålsetting å undersøke betydningen av venting, midlertidighet og fremtidsforestillinger både i migrasjonskontrollen og i migranters liv.

Avhandlingen er basert på 11 måneders feltarbeid i Hamburg. Gjennom å følge migranter i deres hverdagsliv, undersøker Drangsland hvordan lovverk, kulturelle normer og maktforhold strukturerer tid på bestemte måter gjennom for eksempel tidsfrister, forestillinger om fremtiden og oppdeling av tid i spesifikke perioder. Videre studerer hun hvordan slike tidsstrukturer påvirker migranter erfaringer samt samfunnsmessige inklusjons- og eksklusjonsprosesser. Avhandlingen undersøker hvordan venting og usikkerhet påvirker migranters livskvalitet og helse, deres familieliv og relasjoner til arbeidsmarkedet. Drangsland viser at når oppholdstillatelser gjøres midlertidige blir det viktig for migranters livskvalitet og velferd hvorvidt de klarer å «vente riktig». Det vil si å håndtere usikkerhet og midlertidighet på måter som tysk politikk og lovgivning, men også deres familie og de selv forstår som produktive. Samtidig viser studien at folk har ulike ressurser og muligheter til å «vente riktig» avhengig av kjønn, klasse- og utdanningsbakgrunn, familierelasjoner og helse.

Avhandlingen gir kunnskap om utviklingen i Europeisk migrasjonskontroll etter 2015 og et grunnlag for videre forskning i en tid der stadig flere Europeiske land, inkludert Norge, tar i bruk ulike former for midlertidige oppholdstillatelser.

Personalia

Kari Anne K. Drangsland (f. 1980) er utdannet samfunnsgeograf ved UiB i 2007. Tidligere har hun arbeidet som oppdragsforsker, konsulent og planlegger, og som universitetslektor ved Institutt for geografi ved UiB. Doktorgraden er en del av forskningsprosjektet «Waiting for an uncertain future: the temporalities of irregular migration» ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning. Hovedveileder for avhandlingen har vært Christine M. Jacobsen. Biveiledere har vært Håvard Haarstad og Helge Jordheim.

 

Møte med kandidaten etter disputasen

Det bli arrangert digital møterom etter disputasen for å møte kandidaten. Her vil det være mulig å slå på kamera og mikrofo. Meld deg gjerne på talerlisten på forhånd til sigrid.sandal@uib.no. Zoom-lenke: https://uib.zoom.us/j/61565429495?pwd=QlQ2NEhkUW5zTFZ6Y2dhL242SDdrZz09

Hvordan delta i prøveforelesning og disputas

Velkommen til virtuell prøveforelesning og disputas! Klikk på lenkene over for å delta i prøveforelesningen og disputasen.

Prøveforelesningen starter presis kl. 16.00, den 20. januar og disputasen kl. 13.00 den 21.januar.

Du kan når som helst forlate og komme inn igjen i møtet. Dersom du ikke har brukt Zoom tidligere anbefaler vi at du trykker på lenken i forkant for å laste ned programmet.

Opponent ex auditorio melder seg per epost til Sigrid Sandal sigrid.sandal@uib.no innen kl. 15.00 torsdag, 21. januar. Andre spørsmål kan også sendes hit.

Siden møtet foregår digitalt er det alltid en fare for at nettet faller ut eller lignende. Derfor vil prøveforelesningen og disputasen bli tatt opp. Opptaket vil kun bli brukt dersom et eller flere komitémedlemmer mister forbindelsen. Så fort komitéen har godkjent prøveforelesning og disputas blir opptakene slettet.

Åpent for alle interesserte.