Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hjertebetennelse ved akutt infarkt

Noreen Butt disputerer 22.1.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Inflammation and cardioprotection in ST- elevation myocardial infarction".

Hovedinnhold

Ved et akutt hjerteinfarkt, som skyldes at en av hjertets hovedblodårer går tett, er det viktig å åpne opp den tette blodåren raskt for å redusere dødelighet og for unngå stor skade på hjertemuskelen med risiko for utvikling av hjertesvikt og andre komplikasjoner. I mange tilfeller oppstår det skade på hjertemuskel til tross for at den tette koronararterien raskt åpnes opp. Betennelsesprosesser er viktige medvirkende faktorer til slik hjertemuskelskade.

Arbeidet omfatter kartlegging av betennelsesprosessene som oppstår i forbindelse med et akutt hjerteinfarkt, og relevans av markører som indikerer betennelse i blodprøver for størrelse av infarkt. I tillegg har vi undersøkt om behandling av høydose rosuvastatin (kolesterolsenkende middel) tidlig i forbindelse med et akutt hjerteinfarkt kan påvirke disse betennelsesprosessene og dermed infarktutbredelse. Hovedfunnet i studien er at betennelse starter raskt, og høydose rosuvastatin synes å ha en gunstig effekt ved akutt hjerteinfarkt når det gis tidlig nok.

Personalia

Noreen Butt (f: 1975) er cand. Med. ved Universitet i Bergen 2003. Hun er spesialist i Indremedisin og Hjertesykdommer og er overlege ved Kardiologisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus. Studien er utført ved Stavanger Universitetssykehus, og doktorgraden utgår fra Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen. Hovedveileder har vært professor Alf Inge Larsen og medveiledere; dr. Peter Scott Munk. Professor Jan Erik Nordrehaug har også vært sentral i ferdigstillingen av avhandlingen.