Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kan hjernestimulering redusere hørselshallusinasjoner?

Lynn Anne Marquardt disputerer 4.2.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “tDCS as treatment in neuro-psychiatric disorders. The underlying neuronal mechanisms of tDCS treatment of auditory verbal hallucinations.”

Hovedinnhold

Mennesker med schizofreni og andre psykiske lidelser opplever ofte hørselshallusinasjoner, gjerne også kalt å «høre stemmer». Dette kan være svært forstyrrende og ubehagelig for de som opplever det og det er ikke alltid tradisjonell behandling med medisiner hjelper. Derfor har søken etter nye behandlingsmuligheter begynt, og hjernestimulering er en av mulighetene. I vår studie har vi brukt en spesiell type hjernestimulering, likestrømstimulering, der en svak elektrisk strøm blir brukt for å påvirke hjernen. Det er ikke smertefullt, lett å bruke og tolereres godt av pasienter. Dette er ikke det samme som den noe mer kjente elektrokonvulsive behandlingen, der en sterkere elektrisk strøm blir brukt under narkose, noe som ofte hjelper pasienter med depresjon. Likestrømstimuleringen ble gitt via to elektroder plassert på hodet, to ganger daglig i 20 minutter i fem dager for å undersøke om det kan redusere hørselshallusinasjoner i pasienter som opplever dette hyppig.

I tillegg har vi undersøkt om hvordan stimuleringen påvirker hjernen med ulike hjerneavbildningsteknikker som Magnetresonanstomografi (MRI). Det viste seg at hjernestimuleringen reduserte stemmene - i gjennomsnitt - med ca. 25%, men det var stor variasjon: Enkelte deltakere opplevde enda mindre stemmer ved behandling mens andre følte ingen forandring. Allikevel var nedgangen av stemmene like stor i kontrollgruppen, altså de som ikke mottok ekte hjernestimulering, som viser til en betydelig placeboeffekt. Hjerneavbildningen viste ingen aktivering i hjerneområdene under elektrodene og det tyder på at den gjeldende teorien på hvordan stimuleringen fungerer kanskje må revideres. Siden studien hadde få deltakere, er det for tidlig å si om stimuleringen kan bli en komplementær behandling. Større studier som ser på hvorfor noen deltakere opplever stor nedgang i stemmehøringen mens andre merker ingen forbedring, er nødvendig.

Personalia

Lynn Marquardt (f. 1990, Berlin, Tyskland) har master i medisinsk biologi med spesialisering i human fysiologi fra 2015 fullført ved Universitet i Bergen. Doktorgraden ble utført ved Instituttet for biologisk og medisinsk pyskologi (IBMP), Det psykologiske fakultetet ved Universitetet i Bergen. Hovedveileder var Marco Hirnstein og biveileder var Karsten Specht.