Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Monitorering av CO2-lagring med nevrale nettverk

Kristian Gundersen disputerer 19.1.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Bayesian Variational Methods in Carbon Storage Monitoring".

Hovedinnhold

Avhandlingen undersøker bruk av nevrale nettverk og metoder for kvantifisering av usikkerhet knyttet til problemstillinger relatert til monitorering av lagring av CO2. Det er blant annet utviklet en algoritme for å avgjøre om observasjoner fra havbunnen har sitt opphav fra den naturlige variasjonen av CO2 i det marine miljøet eller som følge av en potensiell lekkasje. Ved monitorering er hovedregelen at kun få målinger er tilgjengelig. Med utgangspunkt i de få målepunktene er det utviklet metoder og modeller som kan generalisere med tilhørende usikkerhetsestimater fra få målepunkt til større domener. Dette muliggjør videre beregninger som å estimere opprinnelsen og størrelsen på en lekkasje. Å raskt kunne si noe om disse faktorene er viktig for å kunne iverksette riktige tiltak ved en eventuell uønsket hendelse.

Personalia

Jeg er Ph.D student ved Matematisk institutt (MI) under veiledning fra Guttorm Alendal, Jarle Berntsen og Hans Julius Skaug og jobber med utvikling av metoder relatert til marin monitorering av karbonfangst og lagring. Tidligere har jeg jobbet som sikkerhets ingeniør, hvor jeg hovedsaklig utførte kvantitative risiko analyser for større offshore installasjoner i petroleums sektoren.