Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Rollen av Golfstrømmen og Kuroshio i utvikling av sykloner

Leonidas Tsopouridis disputerer 29.1.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "On the Influence of Sea Surface Temperatures on Cyclone Characteristics in the Gulf Stream and Kuroshio Region".

Hovedinnhold

På tvers av de vestlige grensestrømmene i Nord-Atlanterhavet (Golfstrømmen) og Nord-Stillehavet (Kuroshio-strømmen) er det sterke temperaturkontraster. Siden stormer lever av temperarturkontraster i atmosfæren virker det nærliggende at temperaturkontrasten i havet bidrar til utviklingen av de mange stormene som dannes langs grensestrømmene. Imidlertid følger ikke alle sykloner den samme ruten over havet, og dermed har de ikke de samme egenskapene. Ettersom stormutvikling er et resultat av flere prosesser, er det viktig å identifisere de viktigste mekanismene som påvirker intensiveringen av forskjellige sykloner i forhold til havoverflatetemperaturen (SST).

I sin avhandling har Tsopouridis brukt reanalyse og modelldata, samt algoritmer til å oppdage posisjonen til sykloner, SST-fronter og jetstrømmen, til å sammenligne egenskapene til sykloner i Golfstrømmen og Kuroshio-regionene og til å avsløre hvilke mekanismer som bidrar til syklon-intensivering. For dette, har han klassifisert sykloner avhengig av deres forplantning i forhold til SST-frontene i forskjellige kategorier. I sin avhandling fremhever han viktigheten av kontrast mellom land og hav på syklon-intensivering i Golfstrømmen-regionen. Han påpeker også at Stillehavsstrømmen spiller en viktig rolle for syklon-intensivering og økende nedbør i Kuroshio-regionen. Til tross for at høyere baroklinisitet delvis kan tilskrives SST-frontene, som gir et gunstig miljø for syklonvekst, antyder ikke resultatene hans en direkte innvirkning av SST-fronten på intensiveringen av individuelle sykloner. Sistnevnte ble bekreftet av modelleksperimenter, der den sterke SST-forskjellen ble jevnet ut i de to regionene. Tsopouridis viste imidlertid at uten den sterke SST-gradienten, som den som eksisterer i dag i de to regionene, vil syklonaktiviteten reduseres, samt nedbør, spesifikk fuktighet og overflatevarmestrøm.

Personalia

Leonidas Tsopouridis (f. i Hellas) har en mastergrad i meteorologi, klimatologi og atmosfærisk miljø fra Aristoteles Universitetet i Hellas. Siden 2016 har han vært tilsatt som stipendiat ved Geofysisk Institutt og tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning, der han var leder for Bjerknes Ph.D-forum. Veiledere har vært Thomas Spengler og Clemens Spensberger fra UiB og Hisashi Nakamura fra Universitetet i Tokyo.