Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Improvisasjon i det tverrfaglige klasserommet

Oded Ben-Horin disputerer 26.2.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Improvising the Bridge".

Hovedinnhold

Studien ligger innenfor kunstintegrerte kreativitetsstudier i utdanning. Ben-Horin har utforsket utdannelsesprosessen som en improvisasjonsbasert og kreativ praksis ved å drive forskning på og gjennom Write a Science Opera (WASO), en pedagogisk metode kjennetegnet av grunnskoleelevers utforskning innenfor kunstfag og naturfag.

Studien inneholdt 3 forskningstråder: 1) det innbyrdes forholdet mellom tverrfaglig pedagogisk design og en tilnærming til kreativitet i klasserommet; 2) strategier designet for å trene lærerstudenter for didaktisk improvisasjon under praksisopplæring i grunnskolen; 3) en forskingsbasert refleksjon innen både kunst og naturfag basert på Ben-Horins egen deltakelse i vitenskapsoperaprosessen.

Forskningstråd 1 fant at elever og lærere opplevde et nært samspill mellom å delta i den kreative prosessen og å bygge sine egne felles identiteter. Undersøkelsen avdekker praktiske implikasjoner for det tverrfaglige, kunstintegrerte pedagogiske metodens design. Forskningstråd 2 analyserer hvordan lærerstudenter kan trenes for didaktisk improvisasjon. Lærerstudenters åpenhet for å følge uforutsette hendelser økte som et resultat av den nevnte treningen, noe som resulterte i elevenes økte følelse av eierskap til den medskapte fremvoksende kunnskap. Forskningstråd 3 beskrev i detalj en prosess som må utvikles på nytt under hvert trinn i skapelsen av en vitenskapsopera.

Avhandlingen diskuterer forholdet mellom WASOs pedagogiske design og en potensiell profesjonalisering av didaktisk improvisasjon i lys av nyere makronivåtrender (OECD) innen kreativitet i utdanningen, samt den norske regjeringens visjon for fremtidens skole. Spesielt fokuserer avhandlingen på implikasjoner for fremtidige tverrfaglige, kunstintegrerte pedagogiske metoder og lærerne som implementerer disse; innbyrdes forhold mellom improvisasjon og kreativitet i disse metodene; og en potensiell profesjonalisering av didaktisk improvisasjon som en måte å berike grunnskolelærerutdanningen på.

Personalia

Førsteamaunensis Oded Ben-Horin (f. 1970) er instituttleder for kunstfag ved Høgskolen på Vestlandet. Han har vært stipendiat ved Griegakademiet, institutt for musikk ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD), og forskerskolen Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies. Han har en mastergrad i utøvende jazzmusikk fra Lucerne University of Applied Sciences and Arts. Veilederne hans har vært professor Jill Halstead og professor Magne Espeland.