Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hvordan ser naturen ut når mennesket former verden?

Synnøve Marie Vik disputerer 17.2.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Nature as violent and violated: Five essays on the visual culture of the Anthropocene".

Hovedinnhold

Viks avhandling utforsker forholdet mellom natur og teknologi i vår tids visuelle kultur. Menneskets kamp med og mot naturen har vært et viktig motiv i vår historiske bildekultur, men har fått en annen betydning idet fenomener som industriell naturødeleggelse, artsutrydning og klimakrisen har blitt stadig tydeligere. Menneskehetens inngripen i verden har blitt så omfattende at inndelingen av jordklodens geologiske historie i ulike perioder, har blitt utvidet med det som kalles den antropocene tidsalder. Med dette utgangspunktet har Vik analysert kunstverk av Gustav Metzger, Olafur Eliasson og Toril Johannesen, PR-fotografi fra Statoil (nå Equinor), TV-serien Treme, og filmen Beasts of the Southern Wild, som alle på forskjellige måter viser forholdet mellom natur og teknologi.

Analysen viser for det første at natur avbildes som en voldelig og voldsom kraft som det samtidig øves vold mot, og for det andre at dette paradoksale forholdet også kommer til uttrykk i avbildninger av teknologi. Dette er ingen selvmotsigelse, men følger nødvendig av at menneskeheten – og våre teknologiske hjelpemidler – må anses som en integrert del av naturen, et perspektiv som ligger innbakt i ideen om den antropocene tidsalder. Gjennom analyser som vektlegger medienes egen materialitet finner Vik både eksempler på kunstneriske artikulasjoner av det paradoksale og kritiske forholdet mellom natur og teknologi, og PR-foto som forsøker å undertrykke miljøkrisens fremtredelse. Avhandlingen viser slik hvor relevant analyser av visuell kultur kan være for kritiske undersøkelser av den antropocene tidsalder og for det akademiske feltet miljøhumaniora.

Personalia

Synnøve Marie Vik (f.1981) er master i kunsthistorie fra UiB i 2009 og er også utdannet kurator fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Hun har arbeidet som museumsleder, kurator og kritiker og har siden 2016 vært spesialrådgiver i fagavdeling for kunst- og kulturutvikling i Bergen kommune. Som stipendiat var Vik en del av forskergruppen Nomadikon ved Institutt for informasjons- og medievitenskap. Hovedveileder for avhandlingen har vært Asbjørn Grønstad. Biveileder har vært Ina Blom ved UiO.