Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Ny bruk av ultralyd sparer pasienter for bivirkninger

Lydia Johnsen disputerer 18.2.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Ultrasound in follow-up after endovascular aneurysm repair".

Hovedinnhold

Moderne behandling av utposning på hovedpulsåren i magen innebærer et livslangt oppfølgingsopplegg med CT kontroller. Ulempen med CT er gjentatte kontrastinjeksjoner som kan være skadelig for nyrene, og at strålingen kan gi økt kreftfare. Ultralyd har ikke disse skadelige bivirkningene.
Vi har undersøkt om ultralyd kan erstatte CT ved disse kontrollene. Vi har gjort ultralydundersøkelse i tillegg til CT undersøkelse på pasienter som er operert med stentgraft for abdominalt aortaaneurisme. Ultralydundersøkelsene innebar både konvensjonelle målinger i 2D-bilde og dopplermålinger, i tillegg til to nye metoder: 3D-ultralyd og kontrastforsterket ultralyd. Til sammen ble det utført 347 sammenligninger av diametermåling og 236 sammenligninger av kontrastundersøkelse. Hovedfunnene var at 3D-ultralyd er like god, men ikke bedre enn konvensjonell todimensjonal målemetode. Kontrastforsterket ultralyd var veldig godt egnet til kontroller etter denne operasjonen, og mye bedre enn konvensjonell doppler ultralyd. Oppsummert konkluderer dette arbeidet med at ultralyd kan erstatte CT i oppfølging av stentgraft for utposing på hovedpulsåren i magen i de fleste tilfellene. Ved Haukeland Universitetsssykehus får nå denne pasientgruppen mye færre CT kontroller sammenlignet med tidligere, og blir dermed spart for strålebelastning og risiko for nyreskade som disse undersøkelsene medførte. I et samfunnsøkonomisk perspektiv er ultralyd også en billigere undersøkelse.

Personalia

Lydia Johnsen har bachelorgrad i radiografi fra Høgskolen i Bergen (2006) og mastergrad fra Universitetet i Bergen (2011). Hun er ansatt ved avdeling for Karkirurgi, Haukeland Universitetssykehus og som universitetslektor ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU. Studien er utført ved Haukeland Universitetssykehus og doktorgraden utgår fra Klinisk Institutt II, Universitetet i Bergen. Hovedveileder har vært Gustav Pedersen, og medveiledere Torbjørn Jonung og Jonny Hisdal (UiO).