Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

I grenseland: Statsløse usbekere i Kirgisistan

Elina Troscenko disputerer 26.2.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Living in the Margins of the State".

Hovedinnhold

Verdensbildet for folk flest innebærer en forestilling om at alle mennesker tilhører en stat. Men hva hvis ingen stat anerkjenner deg som sin borger og du lever i ett strengt militarisert område og tilhører en marginalisert etnisk minoritet? Hvordan påvirker statens tilstedeværelse livet til folk som lever i utkanten av de fysiske, sosiale og juridiske rammene av staten?

Avhandlingen omhandler statsløshet i Sentral-Asia, et til nå lite utforsket tema, og gir en viktig innsikt i hvordan minoriteter i sikkerhetssensitive grensestrøk samhandler med staten.

Usbekere er den største etniske minoriteten i Kirgisistan og utgjorde også den største gruppen av statsløse i landet. Med fokus på statsløse usbekere som bor langs den militariserte grensen mot Usbekistan, utforsker Troscenko hvordan staten har materialisert seg i livet til disse menneskene og hvordan grensebeboere samhandler med statens ulike former for tilstedeværelse.

Basert på feltarbeid utført fra 2013–2014 langs den stengte kirgisisk-usbekiske grensen, fokuserer Troscenko i dette arbeidet spesielt på tre sider av statens manifestasjoner i usbekernes hverdagsliv. Ved å se på grensen og grensebarrierenes fysiske elementer viser Troscenko hvordan grensen har skapt nye måter folk samhandler på. Gjennom å se nærmere på folks forhold til identitetsdokumenter belyser arbeidet videre både statens varierende tilstedeværelse og vanskeligheter med å kategorisere livene til folk som ikke passer inn i byråkratiets fastsatte systemer. Til slutt illustrerer avhandlingen hvordan den mest betydningsfulle og symbolske gjenstanden for statsborgerskap, nemlig passet, står sentralt i folks forståelse av statsborgerskap og deres opplevelse av statsløshet.

Personalia

Elina Troscenko er oppvokst i Latvia, og har en mastergrad i Anthropology of Development fra Universitetet i Bergen. Hun har vært stipendiat ved Institutt for sosialantropologi med professor Tone Bringa som veileder. Som doktorgradsstipendiat har Troscenko vært en del av prosjektet «Eurasian Borderlands», støttet av Norges Forskningsråd. Troscenko for tiden jobber ved Global Research Programme on Inequality.