Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Sjøanemoner kan skape nevroner fra alle av sine vev

Quentin I. B. Lemaître disputerer 4.3.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Role of Prdm genes in ectodermal and non-ectodermal neurogenesis in Nematostella vectensis".

Hovedinnhold

Opprinnelsen og evolusjonen av nervesystemet er et gammelt spørsmål i biologien, for å forstå mangfoldet og kompleksiteten observert i dyreriket. Hos de fleste dyrene skapes cellene av nervesystemet (= nevroner) fra et spesifikt område av embryoet, mens muskler, for eksempel, skapes fra et annet område. Hos noen dyrearter, for eksempel rundorm og kråkebolle, kan nevroner skapes fra mer enn ett område av embryoet. I fagmiljøet vet vi fortsatt lite om evnen til å produsere nevroner fra forskjellige områder av embryoet. Derfor er doktorgradsarbeidet fokusert på dette fenomenet.

Starlet sjøanemone er et lite og enkelt marint dyr som hører til dyrefamilien nesledyr, som også inkluderer maneter og koraller. Den mangler et sentralisert nervesystem, hvor de fleste nevronene er konsentrert, som ved menneskehjernen. Istedenfor er nevronene til sjøanemonen spredt over hele kroppen og danner et nervenett. Sjøanemonen skaper nevroner fra alle sine vev i embryoet. Denne prosessen pågår hele livet. Videre, kan den etter en skade, regenerere nervenettet. Derfor er studier av dette dyret i laboratoriet fascinerende.

Målet med doktorgradsarbeidet var å identifisere gener involvert i nevronproduksjonen i embryoet til sjøanemonen. Vi studerte et sett med gener for å bestemme hvor og når disse genene er aktive i embryoet. Vi fant at disse genene er aktive i forskjellige områder av embryoet og i embryoer med ulik alder. Videre oppdaget vi at genene er nødvendige for produksjonen av forskjellige nevrontyper. For eksempel nevroner som kontroller muskelsammentrekning eller nevroner som lar sjøanemonen fange byttedyr. Disse funnene viser at ulike gener kreves for å produsere nevroner fra ulike vev i embryoet.

Dataen som ble samlet inn under doktorgradsarbeidet ga de første innsiktene i forståelsen av hvordan nevroner skapes fra ulike vev i embryoet til sjøanemonen. Den avslører også at et enkelt dyr, som for eksempel sjøanemonen, kan ha et komplekst nervesystem.

Personalia

Franskmannen Quentin Lemaître fulgte masterprogrammet "Magistère Européen de Génétique" på Universitet i Paris 7. Gjennom dette programmet, gjorde han sin første laboratoriepraksis her i Bergen, i forskningsgruppen til Dr. Rentzsch, som er hans ph.d.-veileder. Neste praksis gjennomførte han i Kansas City ved Stowers Institute, i laboratoriet til Dr. Gibson. Til slutt, gjorde han ferdig masteren sin i Paris med Dr. Vervoort, før han beveget seg til Norge, hvor han startet på doktorgradsarbeidet.