Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Pubertetsutvikling hos norske gutter

Ninnie Bakken Oehme disputerer 19.3.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Pubertal development in Norwegian boys".

Hovedinnhold

Puberteten markerer overgangen fra barndom til voksen alder og er preget av fysiologiske og psykologiske endringer som leder til seksuell modning og reproduktiv funksjon. I løpet av de siste tiårene har studier fra USA og Europa antydet en trend mot tidligere pubertet hos gutter, men studier fra Norge har til nå manglet. Pubertetsreferanser er til hjelp for å definere tidlig og sen pubertet. Dette er viktig med tanke på vurdering og oppfølging av det individuelle barnet. Tidlig pubertet har vist å kunne gi økt risiko for å utvikle sykdommer i voksen alder.

Pubertetsstart hos gutter defineres ved at minst én testikkel oppnår et volum tilsvarende 4 ml målt med et Prader orkidometer. Denne metoden måler dessverre ikke bare testikkelvolumet, men også omkringliggende vev.

I sitt doktorgradsarbeid har Oehme kartlagt pubertetsutviklingen hos gutter i alderen 6-16 år som deltok i Vektstudien i Bergen 2. Ultralyd ble benyttet som metode for å måle testikkelvolum. I tillegg ble graden av kjønnsbehåring registrert, blodprøver samlet inn og flere antropometriske målinger gjort for blant annet å se på assosiasjoner mellom vektklasse og pubertetsutvikling.

Arbeidet viser at ultralyd er en metode som kan benyttes til å konstruere pubertetsreferanser, og at alder for pubertetsstart hos norske gutter er sammenlignbar med andre europeiske land. Videre viser studien at ultralydmålt testikkelvolum er nyttigere enn alder for å stratifisere hormonreferanser under pubertetsutviklingen. Guttene med lavere kroppsmasse indeks (KMI) for alder viste en gjennomsnittlig forsinket pubertetsstart på nesten 8 måneder sammenliknet med normalvektige gutter. Det ble ikke påvist en assosiasjon mellom høyere KMI for alder og tidspunkt for pubertetsstart.

Personalia

Ninnie Helén Bakken Oehme (f.1981) er utdannet lege ved det Jagiellonske Universitet, Krakow, Polen (2009). Hun har vært ansatt ved Barne- og ungdomsklinikken ved Haukeland Universitetssykehus siden 2011. Doktorgradsarbeidet utgår fra Klinisk institutt 2 ved UiB. Hovedveileder for prosjektet har vært professor Pétur B. Júlíusson, med Mathieu Roelants, professor Karen Rosendahl og professor Robert Bjerknes som medveiledere.