Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Bedret strålebehandling av hode-/halskreft med karbon-ioner

Jon Espen Dale disputerer 25.3.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Dose Constraints for important Organs at Risk in the Head and Neck Region for Carbon Ion Radiotherapy optimized with the Local Effect Model 1 (LEM1)".

Hovedinnhold

Strålebehandling med partikler gjør kreftbehandling bedre og mer skånsom. Dette doktorgradsarbeidet har bidratt til å forbedre strålebehandling hvor karbon-ioner benyttes mot kreftsvulster i hode- og halsområdet.

Strålebehandling brukes hyppig i kurativ behandling av kreft i hode- og halsområdet. Sammenliknet med strålebehandling som brukes i Norge i dag, er strålebehandling med partikler (f.eks. protoner eller karbon-ioner) mer skånsomt mot kroppens friske vev. Videre kan spesielt strålebehandling med karbon-ioner mer effektivt utrydde kreftsvulsten. En utfordring med karbon-ionstråling er at man i mindre grad vet hvor høy dose de friske organene i kroppen tåler. Kreftsvulster lokalisert i hode-/halsområdet er omgitt av viktige organer så som synsnerver, hjernestammen og halsens hovedpulsåre. Iblant vil svulstens nærhet til disse organene begrense hvor høy dose man kan gi til svulsten. Det er derfor svært viktig å kjenne til organenes maksimale dosetoleranse, slik at de i minst mulig grad begrenser dosen man kan gi til kreftsvulsten.

En annen utfordring spesifikt for karbon-ionstråling er at det benyttes to forskjellige modeller for å beregne stråledosen; en modell benyttes i japanske behandlingssentre og en annen benyttes i Europa. Dette begrenser muligheten til å utveksle data om organers toleranse for karbon-ionstråling.

I dette arbeidet har man belyst toleransegrensen for synsnerven, hjernestammen og halsens hovedpulsåre ved å analysere organskade etter karbon-ionstråling beregnet med europeisk dose-modell. Videre har man benyttet en ny tilnærming, hvor man har re-beregnet stråledosen etter japansk dose-modell, og således kunne sammenlikne med toleransenivået som er observert i japanske studier.

Disse analysene har gitt økt kunnskap om dosetoleranse for synsnerve, hjernestamme og halsens hovedpulsåre, og har direkte medført at europeiske sentere for karbon-ionstråling kan gi høyere dose til kreftsvulstene uten å risikere skade på disse organene.

Personalia

Jon Espen Dale (f.1978) studerte ved Universitetet i Bergen og avla medisinsk embetseksamen i 2005. Siden 2007 har han jobbet som lege ved Avd. for kreftbehandling og medisinsk fysikk ved Haukeland Universitetssjukehus. Avhandlingen utgår fra Klinisk institutt 2 (K2) med Prof. Olav Dahl (UiB) som hovedveileder. Dr. Piero Fossati, Prof. Tatsuya Ohno og Dr. Tadashi Kamada, alle ledende eksperter innen karbon-ionstråling ved hhv. europeiske eller japanske behandlingssentre har vært bi-veiledere. Arbeidet har vært støttet av midler fra Trond Mohn Stiftelse.