Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Fjerneffekt av kreft

Torbjørn Kråkenes disputerer 16.3.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Paraneoplastic cerebellar degeneration: Characterizing the Yo antibody antigens".

Hovedinnhold

Det er ikke mange som kjenner til at kreft kan føre til betennelse i nervesystemet. Dette skjer hos et fåtall kreftpasienter hvor nevrologiske symptomer gjør at man i etterkant kan oppspore underliggende kreft som årsak. Dette skyldes ikke spredning av kreft, men en autoimmun reaksjon mot kreft som også rammer nervesystemet. Dette kalles paraneoplastisk sykdom, og en av de vanligste av disse rammer kvinner som raskt mister kontroll over koordineringsevnen. Dette kalles paraneoplastisk cerebellær degenerasjon og skyldes underliggende underlivskreft eller brystkreft. Som ledd i utredningen kan vi påvise Yo-antistoff i blod og ryggmargsvæske hos disse pasientene. Dette doktorarbeidet har karakterisert bindingsproteinene (antigenene) til dette antistoffet og hvor de er lokalisert i cellene. Dette er viktig for å kunne forstå hvorfor nerveceller dør ved paraneoplastisk sykdom.

I dette arbeidet har vi påvist at Yo-antistoff hovedsakelig binder til et protein kalt CDR2L, og ikke CDR2 som man har antatt de siste 30 årene. Likheter mellom disse to proteinene gjør at Yo-antistoffer kan binde begge proteinene når de produseres i et laboratorium, men i cellene våre binder de seg bare til CDR2L.

Vi viser videre at CDR2L er bundet til ribosomer. Ribosomer er små organeller som er viktig for produksjonen av proteiner i cellene våre. Forstyrrelser i denne proteinproduksjonen kan være medvirkende til at nerveceller (Purkinjeceller) dør i lillehjernen (cerebellum) hos pasienter med Yo-assosiert paraneoplastisk cerebellær degenerasjon. CDR2 ble funnet i cellekjernen til Purkinjeceller hvor det interagerer med et protein som stadig forflytter seg ut til ribosomene. Dette skaper en indirekte kobling mellom CDR2L og CDR2.

Vi har også klart å rendyrke Purkinjeceller slik at vi kan studere denne mekanismen for nevrontap i nærmere detalj. Dette er av stor interesse da våre funn kan være med å forklare nevrontap også ved andre degenerative sykdommer som rammer lillehjernen.

Personalia

Torbjørn Kråkenes (f. 1990) har studert nanoteknologi (B.Sc.) og medisinsk cellebiologi (M.Sc.) ved Universitetet i Bergen. Fra 2015 har han jobbet på Nevroimmunologisk Forskningslaboratorium ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, hvor han har utført sitt doktorgradsarbeid. Avhandlingen utgår fra Klinisk Institutt 1 (K1) med professor Christian Vedeler som hovedveileder og ScD Manja Schubert som bi-veileder.