Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Livskvalitet og lårbeinsbrudd i Malawi

Linda Chokotho disputerer 26.3.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "QUALITY OF LIFE, FUNCTIONAL STATUS AND COST-EFFECTIVENESS OF TREATMENT AFTER FEMORAL SHAFT FRACTURES IN MALAWI. A comparison of skeletal traction and intramedullary nailing in a low resource setting".

Hovedinnhold

Nesten fem tusen mennesker antas å pådra seg lårbeinsbrudd i Malawi hvert år. Et lårbeinsbrudd er en alvorlig skade som påvirker både pasientenes evne til å bevege seg og deres livskvalitet i lang tid. De skadde er oftest i den økonomisk mest produktive alderen og disse skadene har derfor store ringvirkninger for familien og samfunnet som helhet. Den allment aksepterte kirurgiske behandlingen av lårbeinsbrudd de siste 60 årene er såkalt margnagling, der et metallimplantat settes inn i marghulen på lårbeinet for å holde bruddet på plass mens det gror. Margnagling har blitt brukt på noen få sykehus i Malawi de siste årene, men de fleste pasienter med lårbeinsbrudd behandles med sengeleie og strekkbehandling i 6 til 12 uker. Målet med avhandlingen var å sammenligne livskvaliteten og funksjonen til voksne pasienter med lårbeinsbrudd i Malawi som behandles med disse to behandlingsalternativene.

I de to første artiklene fant vi at oversettelsene av to internasjonale spørreskjema brukt for registrering av livskvalitet og funksjon til det mest brukte språket i Malawi, Chichewa (Chinyanja), var pålitelige. Ved hjelp av disse skjemaene fant vi i den tredje artikkelen at pasienter som hadde fått kirurgisk behandling for et lårbeinsbrudd med margnagle hadde bedre livskvalitet og bedre funksjon enn de som ble behandlet med sengeleie og strekk opp til et halvt år etter skaden. Det var ingen målbar forskjell i gruppene etter ett år, men hele 30% av forsøkene på behandling med strekk var mislykkede og pasientene måtte likevel behandles med margnagle. Disse pasientene ville ha vært helt invalidisert, med svært lav funksjon og livskvalitet, dersom de ikke hadde fått tilbud om kirurgi. Den fjerde og siste artikkelen i avhandlingen fant at kirurgi var både kostnadsbesparende og mer kostnadseffektivt enn å behandle pasienter med strekk, selv i et lavinntektsland som Malawi.

 

Personalia

Linda Chokotho er utdannet lege fra The College of Medicine, University of Malawi, og har en Mastergrad i Public Health fra The University of Cape Town. Hun er ortopedisk kirurg, Fellow of the College of Surgeons for East, Central and Southern Africa (COSECSA) og arbeider i Blantyre i sørlige Malawi. Avhandlingen utgår fra Klinisk Institutt 1 og Senter for Internasjonal Helse ved Universitetet i Bergen med Sven Young som hovedveileder, og førsteamanuensis Jan-Erik Gjertsen, professor Geir Hallan og Professor Nyengo Mkandawire som medveiledere.