Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Pacemakerbehandling ved hjertesvikt – nye typer ledninger

Håvard Keilegavlen disputerer 9.4.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Impact of the left ventricular lead on the efficacy of Cardiac Resynchronization Therapy for heart failure.".

Hovedinnhold

Hjertesvikt er en hyppig forekommende sykdom og til tross for moderne medikamentell behandling, har pasientene høy dødelighet og redusert livskvalitet. Mange pasienter med hjertesvikt har forstyrrelser i hjertets elektriske ledningssystem som kan korrigeres med pacemakerbehandling. En av pacemakerledningene blir da plassert i en vene utenfor venstre hovedkammer. Det er viktig å få plassert denne ledningen i en posisjon som er stabil, gir lavt strømforbruk og gir god klinisk respons.

I doktorgradarbeidet sitt har Håvard Keilegavlen gjennom kliniske studier undersøkt en ny type venstre ventrikelledning med en aktiv fikseringsmekanisme. I den første studien ble 106 pasienter inkludert og studien viste at denne ledningen lar seg implantere hos 97 % av pasientene med få komplikasjoner, lave stimuleringsterskler, uten forlenget operasjonstid og med høyt samsvar med ønsket posisjon. Det ble utført ultralyd av hjertene før operasjonene som grunnlag for å beslutte hvilken ledningsposisjon som var optimal. I en påfølgende randomisert studie ble denne aktivt fikserte ledningen sammenlignet med moderne kvadripolare passivt fikserte venstre ventrikkelledninger. En fant at de to typene ledninger oppnådde like høy grad av ønsket ledningsposisjon og samme strømforbruk ved oppfølging over 12 måneder. Det ble også registrert endringer i klinisk respons ut fra pasientenes symptomer og målinger med ultralyd av hjertet. Det ble ikke funnet signifikante forskjeller mellom ledningstypene under oppfølgingen.

Personalia

Håvard Keilegavlen (f. 1972) er utdannet lege ved Universitetet i Bergen, avla embetseksamen i 1998 og er spesialist i Indremedisin og Hjertesykdommer. Han jobber som overlege ved hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus, seksjon for pacemaker, ICD og hjertesviktbehandling. Doktorgraden utgår fra Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen. Veiledere har vært førsteamanuensis Peter Schuster og professor emeritus Svein Færestrand.

Personalia

Håvard Keilegavlen (f. 1972) er utdannet lege ved Universitetet i Bergen, avla embetseksamen i 1998 og er spesialist i Indremedisin og Hjertesykdommer. Han jobber som overlege ved hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus, seksjon for pacemaker, ICD og hjertesviktbehandling. Doktorgraden utgår fra Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen. Veiledere har vært førsteamanuensis Peter Schuster og professor emeritus Svein Færestrand.