Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Å være jobbsøker med alvorlig psykisk sykdom

Tonje Fyhn disputerer 23.4.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Barriers and facilitators to increasing work participation among people with moderate to severe mental illness".

Hovedinnhold

Avhandlingen har undersøkt faktorer på ulike nivå som påvirker arbeidsdeltakelsen til personer med moderate til alvorlige psykiske lidelser.

Den første artikkelen tar utgangspunkt i den første norske effektstudien av metoden Individuell Jobbstøtte (IPS) for denne gruppen. IPS-metoden er laget for å hjelpe personer i behandling for psykiske lidelser til å få vanlig, lønnet arbeid. Den første artikkelen dokumenterer oppstarten av metoden i seks fylker, og konkluderer med at IPS ble implementert på en god måte de fleste steder, og at oppstartsproblemer var knyttet til blant annet samarbeid mellom IPS og helsetjenestene, og nettverksarbeid med arbeidsgivere. De aller fleste deltakerne var svært fornøyde med IPS, også de som ikke hadde fått jobb på oppfølgingstidspunktet. IPS jobbspesialisten, som fungerer som en jobbveileder, var spesielt viktig for deltakerne.

Den andre artikkelen undersøker hva slags individuelle forhold ved inkludering i studien, som henger sammen med å være i jobb 18 måneder senere. Det viktigste funnet er at deltakere som tidligere i livet hadde opplevd å bli lagt inn med tvang i psykisk helsevern hadde 77% lavere sannsynlighet for å være i jobb på oppfølgingstidspunktet. Samtidig hadde sosial støtte fra én person en svak positiv sammenheng med å være i jobb.

Den tredje artikkelen undersøker arbeidsgiveres vurderinger av ulike typer fiktive jobbsøkere, som enten ble beskrevet med psykisk sykdom, funksjonsnedsettelse eller med minoritetsbakgrunn. Studien finner at det er stor forskjell på hvor positivt arbeidsgivere vurderer de ulike fiktive jobbsøkerne, og at personer med psykisk sykdom vurderes mer negativt enn de fleste andre jobbsøkerne.

Samlet sett viser avhandlingen at det er faktorer på individuelt, mellommenneskelig, institusjonelt og lokalsamfunnsnivå som påvirker arbeidsdeltakelsen til personer med moderat til alvorlig psykisk sykdom. Disse faktorene må forstås og håndteres i sammenheng for å øke arbeidsdeltakelsen hos denne gruppen.

Personalia

Tonje Fyhn (f.1984) tok mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen (2012). Fyhn har vært doktorgradsstudent ved Institutt for Samfunnspsykologi, og ansatt som stipendiat ved NORCE, i forskningsgruppen Arbeidsliv og inkludering. Veiledere har vært Silje Endresen Reme (Universitetet i Oslo), Gro Mjeldheim Sandal (Universitetet i Bergen), og Cécile RL Boot (VUMC Amsterdam).