Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Frivillig smitte med diaré for å etablere vaksinemodell

Sunniva Todnem Sakkestad disputerer 23.4.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Enterotoxigenic Escherichia coli infection and diarrhoea - experimental infection studies and immunological characterisation to guide vaccine development".

Hovedinnhold

Diaré forårsaket av bakterien enterotoksigen Escherichia coli (ETEC) er en vanlig årsak til sykdom, alvorlig dehydrering og død blant barn i utviklingsland. ETEC som produserer det varme-stabile toksinet (ST) er vist å gi de mest alvorlige infeksjonene. Det finnes ennå ingen godkjent effektiv vaksine mot ETEC barnediaré.

Avhandlingen presenterer hvordan en eksperimentell smittemodell ble etablert i Bergen for å teste fremtidige vaksinekandidater mot ST-produserende ETEC. For å lage smittemodellen ble 30 friske frivillige voksne rekruttert og infisert med ETEC bakterier i forskjellige doser (fra én million til ti millarder bakterier). De var innlagt på Haukeland Universitessykehus på smitterom hvor sykdomsforløpet ble nøye observert. På denne måten ble en egnet bakteriestamme funnet som både var forsvarlig å gi og samtidig fremkalte tilstrekkelig alvorlig diarésykdom. Bakteriedosen som gjorde at flertallet av de smittede (rundt 70%) ble syke ble identifisert. Denne modellen kan brukes i vaksinestudier der man først vaksinerer frivillige, og siden bevisst smitter dem med ETEC eller ufarlig kontrollbakterie for å teste effekten av potensielle vaksinekandidater.

De ETEC-infiserte frivillige fikk økte nivåer av både antistoffer og T celler som var spesifikke mot ETEC. Noen av disse immunresponsene var spesielt langvarige med økte nivåer inntil 1 og 2 år etter infeksjonen. Vi brukte også massecytometri for å studere egenskapene til T cellene nærmere, og oppdaget at de frivillige som ble syke i større grad utviklet spesielle aktiverte undergrupper av CD4+ T celler som kan ha betydning for utviklingen av immunologisk minne, og dermed også kan spille en rolle i å beskytte mot fremtidig infeksjon.

Personalia

Sunniva Todnem Sakkestad (f. 1990) er utdannet lege ved Universitetet i Bergen (UiB) i 2016. Hun jobber nå som turnuslege i Hjelmeland kommune. Doktorgradsarbeidet går ut fra ETECvac forskningsgruppen ved Klinisk Institutt 2 på Medisinsk Fakultet, UiB. Kurt Hanevik, Hans Steinsland og Halvor Sommerfelt har vært veiledere.