Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Wittgenstein om andre sinn: et problem med andre

Jasmin Trächtler disputerer 23.4.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Wittgensteins Grammatik des Fremdseelischen".

Hovedinnhold

Målet med avhandlingen er å undersøke filosofen Ludwig Wittgensteins (1889–1951) tanker om problemet med andre sinn. Tradisjonelt er «problemet med andre sinn» i sinnsfilosofien et teoretisk problem om viten, som også kan utrykkes i spørsmålet, hvordan – og om! – man kan vite, hva andre føler, fornemmer og tenker. Det synes nemlig, at tilgangen til andres sinn er utelukkende formidlet gjennom deres adferd, og derfor indirekte og usikker, mens man selv har en umiddelbar og sikker tilgang til sine egne følelser, fornemmelser og tanker.

I avhandlingen vises at Wittgenstein derimot tilnærmer seg problemet med andre sinn som et praktisk problem, som vi stadig møter i hverdagslivet, og som kompliserer vår relasjon til de andre. Han mener at vi for det meste vet hva andre føler og tenker, og at deres «indre» vises direkte i deres «ytre». Men samtidig kan det være, at de andre skjuler deres «indre» ved å lyge, forstille seg og bedra oss. Det kan også være at vi ikke vet hva som foregår i andre, fordi de er så annerledes fra oss: Kanskje deler vi ikke samme kultur, erfaringer eller andre omstendigheter som utgjør den nødvendige bakgrunnen for at de skal kunne bli forståelige for oss. I slike situasjoner kan de andre være uforståelige for oss, synes gåtefulle og kanskje sågar irrasjonelle. Dette er praktiske problemer med andre, for så vidt man ikke vet, hvordan man skal reagere og handle, hvorvidt man kan stole på den andre eller om man bør være redd for negative konsekvenser. Den slags tvil handler mindre om viten eller ikke-viten om andres sinn, enn om spørsmål knyttet til bekjentskap og fremmedhet, tiltro og mistro. Betraktninger av slike praktiske, hverdagstilfeller der de andre synes utilgjengelig eller uforståelig for oss, viser at «problemet med andre sinn», for Wittgenstein, er mindre et problem om andre, som løses med teoretiske slutninger, enn et problem med andre i en praktisk forstand, som kan avhjelpes med empati og menneskekunnskap.

Personalia

Jasmin Trächtler (f. 1991 i Tyskland) studerte kunsthistorie og filosofi ved Universität Kassel (Tyskland). Doktorprosjektet er en cotutelle-avtale mellom Universitetet i Bergen (UiB) og Universität Kassel. Arbeidet er finansiert med et stipend av «Studienstiftung des deutschen Volkes» og ble utført ved Wittgenstein arkivet ved institutt for filosofi og førstesemesterstudier (UiB). Veiledere er Prof. Stefan Majetschak (Universität Kassel) og Prof. Alois Pichler (UiB).